Josef Šamalík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na zmírnění současné odbytové krise zemědělské, t. 168.

14, 4. II. 1930; 74.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na tekoucích vodách v republice Československé, t. 237.

28, 11. III. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, t. 321.

37, 3. IV. 1930; 36.

na zrušení zákona ze dne 14. července 1927, č. 18 Sb. z., o poskytování podpor při živelných pohromách, t. 450.

52, 22. V. 1930; 5.

na úpravu zákona ze dne 16. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 451.

52, 22. V. 1930; 26.

na vydání zákona o zajištění proti škodám, přivoděným živelními pohromami, t. 452.

52, 22. V. 1930; 26.

na zrušení zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa a předložení osnovy nového zákona o dani z masa, t. 453.

52, 22. V. 1930; 26.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na vydání zákona o zřízení, organisaci a působnosti státního serotherapeutického a diagnostického veterinárního ústavu v Ivanovicích na Hané, t. 980.

109, 5. III. 931; 6.

na vydání zákona o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 1300.

133, 1. VII. 1931; 6.

na provedení opatření pro zmírnění a odstranění krise v výrobě živočišné, t. 1546.

163, 21. I. 1932; 9.

na zřízení fondu pro nezaměstnané, t. 1725.

179, 28. IV. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v okresích hustopečském, židlochovském a žďárském na Moravě, postižených velkou živelní pohromou, t. 1942.

205, 21. VII. 1932; 5.

na úpravu poměrů drobných pachtýřů zemědělské půdy. t. 2106.

229, 16. XII. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 390 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928)

46, 8. V. 1930; 27.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 58.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 13.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; dotýká se též poměrů v serologickém ústavu v Ivanovicích.

103, 10. II. 1931; 16.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 7.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806).

190, 1. VI. 1932; 15.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 3.

Interpelace:

naléhavá o soustavném a hromadném vypovídání a exekučním vymáhání hypotékárních zápůjček u zemědělců,

t. 1757. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1903. 200, 1. VII. 1932; 60.

o obnovení platnosti vyhlášky ministerstva financí ze dne 7. X. č. 73.490/9.425 ex 1922, a o obovení platnosti § 14 výnosu min. financí ze dne 18. XII. 1920, č. 115.805-IV A/11 b ex 1920, v důsledku kterých byly přijímány žádosti za prominutí opětného placení obojí daně z masa na čáře u úřadů potravní daně na čáře tak, jako by byly tyto žádosti podány podle ustanovení § 9 zákona o dani z masa u důchodkových kontrolních úřadů,

t. 386/X. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 621/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 15.

o řešení těžkých poměrů zemědělců, zejména zemědělské krise,

t. 658/I. 72, 21. X. 1930; 8.

odpov. t. 1781/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

o neoprávněných předpisech daně obratové z příležitostných výkonů zemědělských,

t. 809/X. 95, 15. XII. 1930; 4.

o provádění teroru na svobodném přesvědčení občanstva při akci soupisové v Brně,

t. 809/XI. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/XVI. 111, 17. III. 1931; 7.

o odstranění vyučování náboženství ze zemských rolnických škol,

t. 890/II. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1068/XIII. 117, 24. IV. 1931; 30.

o způsobu vyřizování trestní věci proti funkcionářům rolnického družstevního lihovaru v Tišnově pro obvinění ze zločinu zpronevěry, resp. zločinu krádeže,

t. 1422/XIX. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1637/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o postátnění okresní silnice Brno-Křtiny-Jedovnice-Ostrov-Sloup na Moravě,

t. 1668/I. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2221/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

o jednání řidicího učitele Karla Čapky v Molenburku, okr. Boskovice, na Moravě,

t. 1668/II. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2012/VI. 211, 3. XI. 1932; 4.

o těžkých poměrech kolonistů v republice Československé,

t. 1668/III. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/IX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o zmírňování hospodářské krise,

t. 1724/VIII. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2369/XIV. 300, 28. XI. 1933; 6.

o vydání zákona na úpravu obchodu dobytkem jatečním,

t. 1724/IX. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1905/XXI. 205, 21. VII. 1932; 5.

o propachtování státních statků a lesů,

t. 2144/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/I. 268, 9. V. 1933; 4.

o zmírnění nezaměstnanosti dělnictva, zejména v horských chudobných krajích,

t. 2144/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2350/I. 296, 20. X. 1933; 3.

o zabavování peněz za řepu v cukrovarech berními úřady,

t. 2144/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/III. 266, 27. IV. 1933; 84.

o podjezdu v Rájci a čekárně v Doubravici,

t. 2144/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XVI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o exekučním postupu berního úřadu v Blansku, který odmítl nevyplacenou pohledávku rolníků - dodavatelů štěrku pro okres. úřad v Boskovicích za dodaný štěrk, kterou dodavatelé štěrku odstoupili na zaplacení daní, a vymáhal dlužné daně neúprosně dále,

t. 2144/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/II. 266, 27. IV. 1933; 84.

o porušení úředního tajemství,

t. 2211/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2294/VII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o placení ošetřovacích útrat za léčení nemocných nakažlivými nemocemi postižených ve veřejných nemocnicích,

t. 2393/IX. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2502/XIV. 320, 6. III. 1934; 6.

o otázce zavedení zemědělských komor a okr. společenstev s družstevními odbory,

t. 2393/X. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/VII. 321, 8. III. 1934; 43.

o nepřístojnostech v obecné škole v Molenburku, okres Boskovice na Moravě,

t. 2459/I. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XVII. 323, 24. IV. 1934; 8.

v otázce úpravy zásad pro omezení řepné výroby v republice Čsl.,

t. 2871/VII. 368, 2. IV. 1935; 5.

o přídělu nouzových podpor na Moravě v okresích katastrofálním suchem postižených,

t. 2992. 373, 12. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 631; zprav. J. Pekárek; nevydán

94, 12. XII. 1930; 52.

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 632; zprav. Jan Tůma; nevydán

94, 12. XII. 1930; 52.

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky na cti tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 633; zprav. Jan Tůma; nevydán

94, 12. XII. 1930; 53.

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky na cti tiskem podle zákona č. 124/1924 Sb. z.)

57, 3. VI. 930; 5.

zpr. t. 1199; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21.ISP (příhlásit)