Jan Rýpar

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÝPAR Jan

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - vyšetř.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 136 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha A), kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu)

10, 23. I. 1930; 9, doslov 21.

rozp. výb. zpr. t. 467 (Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující)

53, 26. V. 1930; 19.

doslov 55, 28. V. 1930; 31.

rozp. výb. zpr. t. 644 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z.)

67, 16. IX. 1930; 22.

doslov 68, 17. IX. 1930; 21.

rozp. výb. zpr. t. 791 (Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne)

109, 5. III. 1931; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1317 (zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

135, 3. VII. 1931; 7.

doslov 136, 3. VII. 1931; 12.

rozp. výb. zpr. t. 1508 (zákon, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

156, 14. XII. 1931; 6.

doslov 157, 15. XII. 1931; 36.

rozp. výb. zpr. t. 1510 (zákon, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. III. 1920, č. 165 Sb. z., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady)

158, 16. XII. 1931; 17, 24.

rozp. výb. zpr. t. 2070 (zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních)

222, 29. XI. 1932; 4, doslov 7.

rozp. výb. zpr. t. 2962 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. XII. 1930)

371, 9. IV. 1935; 23.

rozp. výb. zpr. t. 2963 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. XII. 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí)

371, 9. IV. 1935; 23.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Klimkovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 491 tr. z.)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1014; zprav. Fr. Ježek; nevydán

120, 10. V. 1931; 28-9.

"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-RýpISP (příhlásit)