Fedor Ruppeldt

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RUPPELDT Fedor

XIX. voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém Janu Jančekovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 295, 19. X. 1933; 3.

Byl členem výb. zahr.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Nižná Revúca na Slovensku, pol. okres Ružomberok, t. 2588.

329, 5. VI. 1934; 7.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 2496 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. III. 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. III. 1921, sjednaný v Praze dne 27. XI. 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. XII. 1933, č. 234 Sb. z.).

322, 15. III. 1934; 6, doslov 9.

zahr. výb. zpr. t. 2600 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1934)

335, 21. VI. 1934; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 69.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 37.

o návrhu na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě (t. 2487)

319, 22. II. 1934; 11.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

349, 28. XI. 1934; 82.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975)

372, 11. IV. 1933; 33.ISP (příhlásit)