Ferdinand Richter

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RICHTER Ferdinand

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - inkompatib. - rozp. - úsp. kom. (náhr.). - úst.-práv. - vyšetř. - zahr. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v povodí řeky Hané, postiženému povodní, t. 1055.

116, 23. IV. 1931; 12.

na zařazení obce Bílovice n. Svitavou do vyšší skupiny činovného, t. 1065.

118, 7. V. 1931; 8.

na vydání zákona, jímž se doplňují ustanovení trestních řádů zákona z 23. května 1873, č. 119 ř. z., zákona z 5. července 1912, č. 131 ř. z. (voj. tr. řád), a zákona č. XXXIII z r. 1896, t. 1557.

163, 21. I. 1932; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 2686. 338, 28. VI. 1934; 25.

k t. 2721. 342, 4. V II. 1934; 49.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 280 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929)

30, 19. III. 1930; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 281 (úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních)

30, 19. III. 1930; 5.

im. výb. zpr. t. 264 (im. dr Sterna)

31, 19. III. 1930; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 282 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928, závěrečný zápis k této úmluvě)

32, 20. III. 1930; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 279 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských)

32, 20. II. 1930; 5.

im. výb. zpr. t. 376 (im. J. Bečko)

57, 3. VI. 1930; 13.

im. výb. zpr. t. 459 (im. J. Koudelky)

66, 24. VI. 1930; 9.

im. výb. zpr. t. 478 (im. Č. Hrušky)

66, 24. VI. 1930; 10.

im. výb. zpr. t. 480 (im. Fr. Janalíka)

66, 24. VI. 1930; 20.

im. výb. zpr. t. 481 (im. inž. Junga)

67, 16. IX. 1930; 49.

im. výb. zpr. t. 482 (im. dr Sterna)

67, 16. IX. 1930; 50.

im. výb. zpr. t. 574 (im. dr Keibla)

81, 19. XI. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 575 (im. H. Krebse, H. Knirsche a inž. Junga)

81, 19. XI. 1930; 54.

im. výb. zpr. t. 586 (im. K. Śliwky)

85, 25. XI. 1930; 89.

im. výb. zpr. t. 587 (im. K. Śliwky)

85, 25. XI. 1930; 90.

im. výb. zpr. t. 593 (im. I. Kurťaka)

85, 25. XI. 1930; 90.

im. výb. zpr. t. 591 (im. K. Śliwky)

89, 29. XI. 1930; 53.

úst.-práv. výb. zpr. t. 764 (zákon k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření)

92, 11. XII. 1930; 4, doslov 20.

im. výb. zpr. t. 609 (im. J. Štětky)

93, 11. XII. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 693 (im. A. Hadka)

99, 29. I. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 694 (im. J. Siváka)

99, 29. I. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 695 (im. V. Beneše)

100, 3. II. 1931; 30.

im. výb. zpr. t. 696 (im. N. Sedorjaka)

100, 3. II. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 697 (im. J. Novotného)

100, 3. II. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 698 (im. K. Babela)

100, 3. II. 1931; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 791 (úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne)

109, 5. III. 1931; 8.

im. výb. zpr. t. 841 (im. H. Krebse)

111, 17. III. 1931; 23.

im. výb. zpr. t. 857 (im. dr Sterna)

116, 23. IV. 1931; 40.

im. výb. zpr. t. 942 (im. I. Grebáče-Orlova)

118, 7. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 945 (im. dr Hassolda)

118, 7. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 946 (im. dr Hassolda)

118, 7. V. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 947 (im. I. Kurťaka)

118, 7. V. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 948 (im. I. Kurťaka)

118, 7. V. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 949 (im. J. Koudelky)

118, 7. V. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 1090 (im. M. Fedora)

119, 8. V. 1931; 28.

úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 1137 (zákon o řízení nesporném).

126, 11. VI. 1931; 6, doslov 32.

im. výb. zpr. t. 1167 (im. E. Kuhnové)

130, 23. VI. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 1168 (im. dr Polyáka)

130, 23. VI. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1169 (im. J. Barši)

131, 25. VI. 1931; 17, doslov 19.

im. výb. zpr. t. 1199 (im. J. Šamalíka)

131, 25. VI. 1931; 21.

im. výb. zpr. t. 1200 (im. I. Majora a G. Steinera)

131, 25. VI. 1931; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1243 (zákon, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly)

132, 26. VI. 1931; 4.

doslov 134, 1. VII. 1931; 3,

vyjádření o resol. 136, 3. VII. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 1170 (im. R. Gajdy)

136, 3. VII. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 1171 (im. R. Gajdy)

136, 3. VII. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 1172 (im. R. Gajdy)

136, 3. VII. 1931; 34.

rozp. výb. zpr. t. 1346 (zákon o podpoře zahraničního obchodu).

141, 11. VII. 1931; 10, doslov 35.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1504 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví)

161, 18. XII. 1931; 48, vyjádření o resol. 50.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1513 (zákon o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení)

164, 21. I. 1932; 3,

doslov 166, 28. I. 1932; 34.

im. výb. zpr. t. 1641 (im. dr Goldsteina)

183, 10. V. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1740 (im. A. Hadka)

202, 12. VII. 1932; 30.

im. výb. zpr. t. 1769 (im. J. Dubického)

202, 12. VII. 1932; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2021 (zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek)

216, 17. XI. 1932; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2022 (zákon, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů)

216, 17. XI. 1932; 7.

im. výb. zpr. t. 1911 (im. J. Chalupníka)

226, 13. XII. 1932; 17.

im. výb. zpr. t. 2055 (im. A. Remeše)

226, 13. XII. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 2057 (im. J. Galoviče)

226, 13. XII. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 2061 (im. K. Gottwalda)

226, 13. XII. 1932; 18.

zahr. výb. zpr. t. 2028 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 28. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932)

238, 17. I. 1933; 8.

im. výb. zpr. t. 2094 (im. J. Hrubého)

250, 21. II. 1933; 12.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2288 (zákon o finančních prokuraturách)

280, 6. VI. 1932; 2,

opravy 282, 8. VI. 1933; 45.

im. výb. zpr. t. 2303 (im. K. Śliwky)

289, 3. VII. 1933; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2317 (zákon o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli)

290, 4. VII. 1933; 3, doslov 41,

oprava chyb 291, 7. VII. 1933; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2378 (zákon o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich)

299, 9. XI. 1933; 24.

zahr. výb. zpr. t. 2359 (zákon, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu)

310, 19. XII. 1933; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2455 (zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

312, 20. XII. 1933; 9.

im. výb. zpr. t. 2406 (oznámení posl. Dietla podle § 51 jedn. řádu o urážce, jíž se dopustil vůči němu posl. dr Schollich v plenární schůzi posl. sněmovny dne 30. listopadu 1933)

312, 20. XII. 1933; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2486 (zákon o náhradě členům volebního soudu)

324, 26. IV. 1934; 8.

im. výb. zpr. t. 2304 (im. J. Vallo)

325, 3. V. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2395 (im. Fr. Kubače)

325, 3. V. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2396 (disciplinární stíhání dr Schollicha)

326, 4. V. 1934; 32.

zahr. výb. zpr. t. 2599 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z.)

331, 12. VI. 1934; 8.

im. výb. zpr. t. 2511 (im. dr Schollicha)

331, 12. VI. 1934; 9.

im. výb. zpr. t. 2512 (im. Fr. Windirsche)

331, 12. VI. 1934; 9.

im. výb. zpr. t. 2542 (im. J. Stejskala)

331, 12. VI. 1934; 10.

im. výb. zpr. t. 2546 (im. dr Ivanky)

331, 12. VI. 1934; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2638 (zákon o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací)

333, 15. VI. 1934; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2686 (zákon, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové)

337, 27. VI. 1934; 3,

doslov 338, 28. VI. 1934; 26, oprava chyb 28.

im. výb. zpr. t. 2615 (im. J. Stivína)

338, 28. VI. 1934; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2678 (zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

339, 2. VII. 1934; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2721 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném)

342, 4. VII. 1934; 44, 49.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2767 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném)

354, 6. XII. 1934; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2791 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě)

357, 18. XII. 1934; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2792 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými)

357, 18. XII. 1934; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2793 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930)

357, 18. XII. 1934; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2813 (zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1941, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

358, 19. XII. 1934; 3.

im. výb. zpr. t. 2704 (im. dr Törköly)

359, 20. XII. 1934; 14.

im. výb. zpr. t. 2705 (im. A. Štourače)

359, 20. XII. 1934; 4.

im. výb. zpr. t. 2706 (im. K. Śliwky)

359, 20. XII. 1934; 15.

im. výb. zpr. t. 2707 (im. K. Śliwky)

359, 20. XII. 1934; 15.

im. výb. zpr. t. 2788 (im. J. Adámka)

359, 20. XII. 1934; 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2794 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti)

360, 5. III. 1935; 19.

zahr. výb. zpr. t. 2845 (Druhy dodatkový protokol k Dohodě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925, podepsaný v Paříži dne 7. prosince 1933)

364, 21. III. 1935; 23.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2859 (zákon o jízdě motorovými vozidly)

364, 21. III. 1935; 27, 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2916 (zákon o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi)

368, 2. IV. 1935; 16.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2917 (návrh sen. dr Miloty, dr Kloudy a dr Veselého na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3 z r. 1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII z r. 1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečních)

368, 2. IV. 1935; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2919 (zákon, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)

368, 2. IV. 1935; 18.

im. výb. zpr. t. 2621 (im. inž. Kalliny)

368, 2. IV. 1935; 22.

im. výb. zpr. t. 2703 (im. J. Szentiványiho)

369, 4. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2884 (im. G. Klimenta)

369, 4. IV. 1935; 33, 35.

im. výb. zpr. t. 2414 (im. K. Babela)

370, 5. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2513 (im. A. Chmelíka)

370, 5. IV. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2618 (im. A. Jiráčka)

370, 5. IV. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2920 (im. dr Hanreicha)

370, 5. IV. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2921 (im. dr Schollicha a Fr. Matznera)

370, 5. IV. 1935; 36.

im. výb. zpr. t. 2922 (im. J. Jurana)

370, 5. IV. 1935; 36.

im. výb. zpr. t. 2923 (im. dr Schollicha)

370, 5. IV. 1935; 36.

im. výb. zpr. t. 2924 (im. K. Babela)

370, 5. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2926 (im. R. Böhma)

370, 5. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2927 (im. E. Russa)

370, 5. IV. 1935; 38.

im. výb. zpr. t. 2928 (im. K. Śliwky)

370, 5. IV. 1935; 38.

im. výb. zpr. t. 2929 (im. K. Gottwalda)

370, 5. IV. 1935; 38.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2962 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. prosince 1930)

371, 9. IV. 1935; 22.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2963 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí)

371, 9. IV. 1935; 22.

im. výb. zpr. t. 2620 (im. A. Beneše)

371, 9. IV. 1935; 26.

im. výb. zpr. t. 2882 (im. Fr. Bílka)

371, 9. IV. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2937 (im. A. Remeše)

371, 9. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2938 (im. Š. Suroviaka)

371, 9. IV. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2942 (im. J. Svobody)

371, 9. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2952 (im. G. Steinera)

372, 11. IV. 1935; 55.

im. výb. zpr. t. 2956 (im. inž. Kalliny)

372, 11. IV. 1935; 56.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 68.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

42, 11. IV. 1930; 51.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 64.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

118, 7. V. 1931; 21.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví též o vyšetřování krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

150, 28. XI. 1931; 3.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806).

190, 1. VI. 1932; 18.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 10.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 60.

Věcná poznámka:

za rozpravy o tiscích 2021-2024, v níž na popud posl. Kopeckého vysvětluje postup v jednání výb. imunit. při projednávání žádosti za vydání 5 komunistických poslanců pro příslušenství ke Komunistické Internacionále; zmiňuje se též o deputaci komunist. dělnictva, jež se v této věci k němu dostavila.

217, 18. XI. 1932; 36.

Interpelace:

o definitivním, účelném a důstojném umístění nejvyššího soudu v Brně,

t. 27/XI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 420/VIII. 48, 15. V. 1930; 68.

o umístění měšťanských škol v Březové na Moravě a o stavbě školní budovy,

t. 209/XIX. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 699/XVI. 76, 4. XI. 1930; 5.

o právních poměrech kancelářských praktikantů a z nich jmenovaných kancelářských pomocníků a oficiantů u soudů, v obvodu mor.-slezského vrch. soudu v Brně,

t. 408/II. 48, 15. V. 1930; 5.

o provádění pozemkové reformy na půdě lesní ve střední Moravě,

t. 917/XV. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1063/VIII. 116, 23. IV. 1931; 11.

o propouštění dělnictva v brněnské Zbrojovce,

t. 1305/I. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1421/V. 145, 24. XI. 1931; 13.

o poměrech v tabákové továrně ve Svitavách,

t. 2042/XVII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2210/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o výkladu § 6, odst. 1. zákona č. 394/1922,

t. 2080/III. 226, 13. XII. 1932; 5.

o poměrech v tabákové továrně ve Svitavách,

t. 2080/IV. 226, 13. XII. 1932; 5.

odpov. t. 2210/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o cenách vepřového masa v Brně a možnostech předejíti zbytečnému zdražování masa,

t. 2195/IV. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2330/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

o tom, jak bylo úřady postupováno v trestní věci proti Anně Bařinové v Poštorné,

t. 2209/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/II. 293, 17. X. 1933; 9.

o cenách cukru a o cukerním hospodářství,

t. 2211/X. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2484/IX. 317, 20. II. 1934; 6.

o zadání vojenského prádla ministerstvem národní obrany,

t. 2548/VIII. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/V. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)