Julius Reisz

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REISZ Julius, dr.

XVI. voleb. kraj

hospitant ČSD (PŽ)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

7, 21. XII. 1929; 30.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 110.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

105, 13. II. 1931; 9.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 94.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 69.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 52.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 31.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

29, 18. III. 1930; 9.

zpr. t. 866; zprav. dr Kalaš; nevydán

112, 19. III. 1931; 77-8.

advokátní komora v Turč. Sv. Martině (souhlas k disciplinárnímu stíhání)

163, 21. I. 1932; 10.

zpr. t. 1621; zprav. dr Daněk; vydán:

197, 22. VI. 1932; 26.ISP (příhlásit)