Václav Pozdílek

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POZDÍLEK Václav

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. a zeměd.

Návrh pozměňovací:

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 2722 (zákon o plynárenských podnicích požívajících výhod)

342, 4. VII. 1934; 49.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2975 (zákon, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

372, 11. IV 1935; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2864 (zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží nebo provádění výkonů)

373, 12. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na r. 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 74.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 15.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 18.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů. výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 29.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 35.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 19.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 7.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 11.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 10.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 40.ISP (příhlásit)