Jakub Polach

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLACH Jakub

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inic. a inkompatib.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 38.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 44.

Interpelace:

o nehospodářských poměrech a zlořádech na velkostatku v Kuřími u Brna a o nelidském jednání správce tohoto dvora pana prof. Kučery vůči dělnictvu a občanstvu,

t. 1017/X. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1572/XIII. 167, 4. II. 1932; 47.

o zrušení tiskárny železničních jízdenek v Brně,

t. 1461/XIV. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1813/XV. 194, 17. VI. 1932; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Tišnově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1553; zprav. dr Moudrý; nevydán

178, 22. IV. 1932; 85.ISP (příhlásit)