Adolf Pohl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POHL Adolf

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - soc. pol. - Stál. - vyšetř. - zahr. a zás.

Zemřel 30. IV. 1933.

268, 9. V. 1933; 3.

Po něm nastoupil Baumgartl Johann.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930;. 88.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na vydání zákona o kontrole zastavování a omezování podniků, t. 775.

81, 19. XI. 1930; 5.

na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v radiových podnicích, t. 891.

97, 27. I. 1931; 13.

o pomocných opatřeních pro oběti živelní pohromy v Breitenbachu a okolí, t. 1355.

142, 14. X. 1931; 15.

aby se nekonala vojenská cvičení, t. 1564.

163, 21. I. 1932; 9.

na zkrácení presenční služby vojenské, t. 1565.

163, 21. I. 1932; 9.

na doplnění zákona ze dne 3. VII. 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích, t. 1936.

205, 21. VII. 1932; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 49.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 7.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 22.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 39.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 28.

Interpelace:

o důlních katastrofách ve Svatavě a Lomu u Mostu,

t. 1646/XII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1978/IV. 207, 20. X. 1932; 8.ISP (příhlásit)