ThDr. Karl Petersilka

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - úst.-práv. a zahr.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Návrhy iniciativní:

aby byla urychleně poskytnuta pomoc obcím postiženým živelními pohromami v soudních okresích novohradském, vyšebrodském, kaplickém a chvalšinském, t. 556.

66, 4. VI. 1930; 7.

aby byla poskytnuta výpomoc obcím v obvodu Svérázu, těžce poškozeným živelní pohromou, t. 1335.

139, 10. VII. 1931; 4.

na výpomoc obci Perneku v okrese hornoplánském, zničené požárem, t. 1336.

140, 10. VII. 1931; 3.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím, postiženým živelními pohromami v okresech kaplickém a česko-krumlovském, t. 1354.

142, 14. X. 1931; 15.

aby se rychle pomohlo obcím v okrese prachatickém a česko-krumlovském, postiženým živelními pohromami, t. 1862.

194, 17. VI. 1932; 6.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc občanům, postiženým živelní pohromou v okrese kaplickém, t. 1940.

205, 21. VII. 1932; 5.

aby byla rychle poskytnuta pomoc obcím Rožmitálu na Šumavě, Hněvanovu, Čeřínu, Zahrádce, Omlenici a Suchdolu, které byly těžce poškozeny povodní, t. 1955.

207, 20. X. 1932; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 88.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 9.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení mm. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 89.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 33.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 54.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 49.ISP (příhlásit)