Jan Pekárek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - kult. - rozp. - úst.-práv. a vyšetř.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 61.

9, 16. I. 1930; 7.

na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební, t. 63.

9, 16. I. 1930; 7.

na urychlené předložení vládní osnovy zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 740.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu § 16 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř. z., jímž upravují se koncesované živnosti stavební, t. 827.

92, 11. XII. 1930; 4.

na vydání nouzového zákona o podpoře soukromého stavebního ruchu, t. 1502.

155, 14. XII. 1931; 7.

jímž se upravuje poměr Československé státní správy k plavební společnosti "Čsl. Lloyd", t. 2193.

263, 25. IV. 1933; 3.

o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří, t. 2323.

293, 17. X. 1933; 9.

na změnu §§ 16, 17 a 18 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř. z., jímž se upravují koncesované živnosti stavební, t. 2352.

295, 19. X. 1933; 3.

na zřízení Nejvyššího vědeckého výzkumného ústavu ČSR a současně na úpravu jeho poměru ke státní správě a veřejnosti, t. 2710. 339, 2. VII. 1934; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 36.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-117.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-30.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 312 (im. A. Zápotockého).

40, 8. IV. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 457 (im. Št. Suroviaka).

59, 6. VI. 1930; 46.

im. výb. zpr. t. 458 (im. W. Zierhuta).

61, 11. VI. 1930; 2.

im. výb. zpr. t. 460 (im. J. Hudce).

61, 11. VI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 631 (im. J. Šamalíka).

94, 12. XII. 1930; 52.

im. výb. zpr. t. 870 (im. I. Grebáče-Orlova)

114, 26. III. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 965 (im. J. Davida).

119, 8. V. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1135 (im. V. Jaši).

129, 19. VI. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 1193 (im. J. Barši).

130, 23. VI. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1224 (im. H. Kremsera).

132, 26. VI. 1931; 71.

im. výb. zpr. t. 1233 (im. K. Procházky).

134, 1. VII. 1931; 7.

im. výb. zpr. t. 1164 a t. 1192 (im. J. Stříbrného).

138, 8. VII. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 1234 (im. Č. Hrušky).

138, 8. VII. 1931; 35, doslov 40.

im. výb. zpr. t. 1136 (im. J. Stříbrného).

166, 28. I. 1932; 35.

im. výb. zpr. t. 1607 (im. A. Tylla).

182, 4. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1608 (im. J. Dvořáka).

182, 4. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1609 (im. E. Höhnela).

182, 4. V. 1932; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 33.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 39.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 32.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 80.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 16.

o zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156).

247, 10. II. 1933; 47.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 16.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 28.

Interpelace:

naléhavá, o provádění nouzové stravovací akce,

t. 1756. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1874. 200, 1. VII. 1932; 60.

ve věci bezodkladného odvolání výnosů a nařízení, která ohrožují zaměstnanost na poště a v podnicích zabývajících se výrobou a prodejem knih a časopisů,

t. 2576/VI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

o použití půjčky práce k zaplacení daňových nedoplatků,

t. 2772/I. 356, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2819/II. 360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)