František Pechman

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHMAN František

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 88.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

aby vydán byl nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory, t. 60.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice a zákonité úpravě rozsahu působnosti a oprávnění živnosti zubotechnické a dentistické, t. 69.

10, 23. I. 1930; 6.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

Návrhy resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-118.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 29-33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 31.

o prohlášení min. zahr. věc dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 48.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 23.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346); mluví též o poměrech v živnostenském referátu hlav. města Prahy.

141, 11. VII. 1931; 25.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722); tlumočí nespokojenost klubu poslanců strany živnostenské nad tím, že mpř. dr Lukavský znemožnil posl. Líškovi, Jiráčkovi a A. Benešovi zasáhnouti do rozpravy o zvýšení daně obratové.

178, 22. IV. 1932; 76.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 41.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155); osvětluje události, jež vedly k tomu, že byl zbaven předsednictví v živn.-obch. výboru.

248, 10. II. 1933; 18.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 54.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Národní Střed" čís. 299 ze dne 20. prosince 1932,

t. 2116/XIII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2183/XIV. 258, 21. III. 1933; 5.



ISP (příhlásit)