František Pecháček

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHÁČEK František

XIV. voleb. kraj

K

Nastoupil po Č. Hruškovi, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 302, 30. XI. 1933; 4.

Vzdal se posl. mandátu 16. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 5.

Po něm nastoupil Bílek František.

Návrh pozměňovací:

k t. 2421. 307, 6. XII. 1933; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (t. 2421).

307, 6. XII. 1933; 24.ISP (příhlásit)