Fritz Oehlinger

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OEHLINGER Fritz

III. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na změnu § 103 zákona ze dne 17. II. 1922, č. 76 Sb. z., o vojenských požitcích zaopatřovacích, t. 187.

16, 17. II. 1930; 7.

aby ihned byla poskytnuta pomoc obcím Velkému Uhřínovu s osadou Hutě a Malému Uhřínovu s osadami Tisovec a Benátky v soudním okrese Rokytnice v Orlických Horách, které byly postiženy neobyčejnými škodami způsobenými krupobitím a povodní, t. 1349.

141, 11. VII. 1931; 3.

o dočasné odčitatelnosti dobrovolných příspěvků na péči o nezaměstnané v letech 1933 a 1934, t. 2115.

232, 20. XII. 1932; 63.

aby byla neprodleně poskytnuta dostatečná výpomoc obyvatelům obcí Heřmanovy Sejfy, Javorníku, Bolkova, Čisté a Černého Dolu v pol. okrese vrchlabském, těžce poškozeným průtrží mračen, t. 2739.

343, 25. X. 1934; 22.

Návrh resoluční:

k t. 2597. 330, 7. VI. 1934; 42.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 8.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 4.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., o a prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 91.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

129, 19. VI. 1931; 32.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 58.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 37.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 12.

o témž předmětu.

330, 7. VI. 1934; 38.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 85.

o zákonu o délce presenční služby (t. 2778).

353, 5. XII. 1934; 8.

Interpelace:

že četníci úředně doručují dotazník učitele K. Kyovského majetníkům firem v Poúpí, v politickém i okrese trutnovském,

t. 247/XIII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVI. 66, 24. VI. 1930; 7.

jak okr. nemocenská pojišťovna v N. Městě n. M. nakládá s německým dělnictvem z Olešnice v Orlických Horách,

t. 400/VII. 44, 25. IV. 1930; 75.

odpov. t. 699/XI. 76, 4. XI. 1930; 5.

o výnosu min. financí, jímž se povolují hrací automaty jako automaty pro cvik v zručnosti,

t. 658/III. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 2031/XVI. 219, 24. XI. 1932; 5.

že do Trutnova bylo v době soupisu lidu přeloženo 600 mužů pěchoty,

t. 851/V. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1382/V. 142, 14. X. 1931; 12.

o nenáležitém a předpisům odporujícím chování mužstva trutnovské posádky ve styku s civilním obyvatelstvem a o zabrání bývalého hotelu "Union", patřícího městu Trutnovu,

t. 1007/VIII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1382/XVII. 142, 14. X. 1931; 12.

o sebevraždě vojína Petery z Králové Dvora nad Labem,

t. 1547/XIV. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1754/VII. 188, 24. V. 1932; 3.

o neudržitelných poměrech při doručování pošty z Hostinného do Čermné,

t. 1547/XV. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XXIV. 188, 24. V. 1932; 3.

o událostech při schůzi Dělnické péče v Broumově,

t. 1562/III. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1700/XX. 179, 28. IV. 1932; 4.

o postupu poličského okresního úřadu vůči veřejným schůzím křesťansko-sociální strany lidové,

t. 2011/XIII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2145/VIII. 247, 10. II. 1933; 5.

o jednání četnictva v Rokytnici nad Jizerou při schůzi německé křesťansko-sociální strany lidové v Rokytnici nad Jiz. dne 13. listopadu 1932,

t. 2075/VI. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2188/I. 259, 23. III. 1933; 3.

o nedostatečných místnostech na oddělení pro nakažlivé nemoci v trutnovské okr. nemocnici,

t. 2470/V. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/VII. 329, 5. VI. 1934; 6.ISP (příhlásit)