Ing. Ladislav Novák

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Ladislav, inž.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - zahr. - zdrav. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 23. prosince 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2481.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2148 (zákon, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

247, 10. II. 1933; 5, doslov 39.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

76, 4. XI. 1930; 7.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 39.

o zákonu o báňských dávkách z kutišť a z měr (t. 2097).

226, 13. XII. 1932; 14.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 16.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly (t. 2859).

364, 21. III. 1935; 31.ISP (příhlásit)