PhDr. Josef Novák

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef, dr,

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp.-soc.-pol. - úst.-práv. - zásob. a živn.-obch.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1346 (zákon o podpoře zahraničního obchodu)

141, 11. VII. 1931; 7, doslov 35, vyjádření o resol. 36.

rozp. výb. zpr. t. 2967 (zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění)

373, 12. IV. 1935; 8, 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 15.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přestupek podle § 25 a přečin podle 27 zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z.)

128, 18. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1619; zprav. dr Suchý; věc vrácena výb. im. k novému projednání na návrh dr Nováka a dr Noska

175, 7. IV. 1932; 5.

nová zpr. t. 1832; zprav. Fr. Ježek; vydán:

204, 13. VII. 1932; 9.ISP (příhlásit)