Andor Nitsch

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NITSCH Andor

XX. voleb. kraj

OKS (spiš. Něm.)

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. rozp. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 32.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 71.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

33, 21. III. 1930; 5.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 29.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 66.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 16.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

103, 10. II. 1931; 33.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o těžkých hospodářských poměrech na Slovensku.

117, 24. IV. 1931; 6.

o bankovním zákonu (t. 1647).

172, 18. III. 1932; 18.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 2783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 34.

o zákonu kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 13.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 60.

Interpelace:

že se nedodržují ustanovení jazykového práva ve správních okresech s kvalifikovanou německou menšinou na Slovensku,

t. 557/II. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 699/IV. 76, 4. XI. 1930; 5.

o potrestání německých dětí na slovenské občanské škole ve Staré Lubovni proto, že v přestávce mluvily německy,

t. 557/IV. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 954/XII. 108, 21. II. 1931; 23.

o vymáhání daňových nedoplatků,

t. 557/IX. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 954/II. 108, 21. II. 1931; 23.

o protizákonném postupu při vyměřování daní,

t. 557/XVI. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 1010/VIII. 114, 26. III. 1931; 5.

že okresní úřady nedbají jazykových práv německé menšiny na Slovensku,

t. 851/VI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1063/XII. 116, 23. IV. 1931; 11.

o přehmatech a trýzněních při soupisu lidu v německých jazykových ostrovech na Slovensku,

t. 917/XI. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1098/XI. 120, 19. V. 1931; 8.

že obvodní notář obce Rakús libovolně zachází s obecním majetkem a se subvencí z 3% hasičského fondu,

t. 2249/II. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o zvýšení příspěvků kežmarské okresní nemocenské pojišťovny,

t. 2249/X. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

o zvýšení příspěvků kežmarské okresní nemocenské pojišťovny,

t. 2249/XI. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XX. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)