František Neumeister

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEUMEISTER František

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - inic. - soc.-pol. - zdrav. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z., ve znění novely ze dne 25. ledna 1922, č. 30 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, t. 202.

16, 17. II. 1930; 8.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou na okrese votickém postiženým, t. 1288.

133, 1. VII. 1931; 5.

na vydání zákona o požitcích válečných poškozenců, na změnu zákonů č. 142 ze dne 20. února 1920, č. 39 ze dne 25. ledna 1922 a zákona č. 133 ze dne 17. září 1930, č. 146 ze dne 4. července 1923, č. 93 ze dne 27. června 1929, č. 310 ze dne 12. srpna 1921, Sb. z., t. 2971.

372, 11. IV. 1935; 58.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 644 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z.).

67, 16. IX. 1930; 20.

doslov 68, 17. IX. 1930; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 84.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 43.

Interpelace:

o tvrdém postupu při vymáhání přeplatků, vzniklých pobíráním důchodů válečnými poškozenci,

t. 174/XIX. 26, 5. III. 1930; 5.

o exekučním vymáhání přeplatků, vyplacených jako důchod ve smyslu zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142, ve znění novely ze dne 5. I. 1922, č. 39 Sb. z., válečnému invalidovi Frant. Buriánkovi ze Všetat,

t. 174/XXIII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 437/V. 54, 27. V. 1930; 77.

o poskytnutí naprosto nepatrné podpory postiženým živelní pohromou v městě Divišově a okolí,

t. 209/III. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 621/XVII. 67, 16. IX. 1930; 15.

o exekučním zabavení legionářských doplatků choromyslného invalidy legionáře Fr. Polesného z Prahy VII,

t. 209/XVIII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/XIII. 66, 24. VI. 1930; 6.

o zamítnutí žádosti o licenci biografickou místní skupině Družiny čsl. válečných poškozenců v Brněnských Ivanovicích,

t. 209/XX. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/VI. 64, 17. VI. 1930; 5.

o exekučním vymáhání přeplatků na válečných poškozencích,

t. 274/VI. 36, 2. IV. 1930; 5.

o exekučním vymáhání přeplatků na válečném invalidovi Tomáši Jirsovi z Pelce u Kamenice n. Lipou,

t. 274/VII. 36, 2. IV. 1930; 5.

o účasti četnictva a notáře na veř. schůzi válečných poškozenců v Chynoranech dne 27. ledna 1930,

t. 274/VIII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 549/VII. 67, 16. IX. 1930; 11.

o vymáhání přeplatků na válečných poškozencích,

t. 274/IX. 36, 2. IV. 1930; 6.

o neoprávněném držení skladu tabáku a trafiky nynějším velmi zámožným držitelem v Dobrušce,

t. 295/XV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 918/XXII. 106, 19. II. 1931; 6.

o udělení druhé licence biografické ve Voticích,

t. 295/XVI. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/II. 68, 17. IX. 1930; 4.

o přídělu nedílu ze dvora Češkovice - statek Blansko,

t. 386/XIV. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 496/XI. 66, 24. VI. 1930; 6.

o exekučním vymáhání přeplatku na válečném poškozenci Janu Hálkovi z Michle, Krokova 174,

t. 400/IX. 44, 25. IV. 1930; 75.

o exekučním vymáhání přeplatku na válečných poškozencích,

t. 400/X. 44, 25. IV. 1930; 75.

o poskytování půjček válečným poškozencům,

t. 408/III. 48, 15. V. 1930; 5.

o nepovolování prohlídek na zhoršení zdravotního stavu válečným invalidům, kteří byli uznáni při původních prohlídkách vál. invalidy bez procent neschopnosti,

t. 532/III. 66, 24. VI. 1930; 21.

o vyšetřování a výslechu Boh. Hochmana, předsedy místní skupiny Družiny čsl. válečných poškozenců ve Veselí n. M. na okr. úřadě v Uh. Hradišti a udělení témuž 100 Kč pokuty, případně potrestání 7 dny vězení, pro znění společenské smlouvy v záležitosti provozu biografu Humanita ve Veselí n. Mor.,

t. 532/IV. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 659/XXII. 72, 21. X. 1930; 7.

o Strozziho nadaci,

t. 801/VIII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1037/VIII. 116, 23. IV. 1931; 10.

v záležitosti povolení prodeje cigaret automatem soukromého spolku "Autoklubu" v Praze II, Lützowova ul.,

t. 1017/XI. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1437/XVI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o přijímání kancel. pomocníků do služeb MNO a přemístění válečných poškozenců - státních zaměstnanců ze Slovenska a Podkarpatské Rusi do historických zemí,

t. 1507/VI. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1692/XIII. 177, 21. IV. 1932; 4.

ve věci zespolečňování trafik,

t. 2334/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/I. 315, 15. II. 1934; 6.

ve věci ponechávání trafik bohatým držitelům na účet válečných poškozenců,

t. 2334/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/II. 315, 15. II. 1934; 6

odpov. t. 2521/VIII. 323, 24. IV. 1934; 8.

ve věci nesprávného zadávání prodejen tabáku v obvodu důchodkového kontrolního úřadu v Lounech,

t. 2334/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/III. 315, 15. II. 1934; 6.

v záležitosti nesprávného zadávání trafik okres. finančním ředitelstvím v Chrudimi,

t. 2334/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/IV. 315, 15. II. 1934; 6.

o ponechání trafiky ve Šlotavě, p. Nymburk, dřívějšímu držiteli,

t. 2356/II. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XIV. 315, 15. II. 1934; 6.

o zadání tabáční prodejny v Bělušicích u Kolína,

t. 2356/III. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/VIII. 317, 20. II. 1934; 6.

o neoprávněném držení trafiky starým držitelem v Orlové,

t. 2356/IV. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XV. 315, 15. II. 1934; 6.

o neoprávněném držení trafiky v Doubravě u Orlové,

t. 2356/V. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/VII. 315, 15. II. 1934; 6.

o neoprávněném držení trafiky starým držitelem v Orlové,

t. 2356/VI. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/VII. 317, 20. II. 1934; 6.

o neoprávněném držení trafiky v Polské Lutyni,

t. 2356/VII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2482/II. 315, 15. II. 1934; 6.

o nepotřebných spoludržitelích skladu tabáku v Praze III,

t. 2356/XV. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2482/III. 315, 15. II. 1934; 6.

o trafice v Doubravě u Orlové,

t. 2356/XVI. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2469/XII. 315, 15. II. 1934; 6.

o nepotřebných spoludržitelích skladu tabáku v Praze XI,

t. 2356/XVII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/V. 317, 20. II. 1934; 6.

o neoprávněném držení prodejny tabáku v Praze XI,

t. 2356/XVIII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/XVI. 315, 15. II. 1934; 6.

o trafice v Malešově u Kutné Hory,

t. 2356/XIX. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2469/XXIII. 315, 15. II. 1934; 6.

o trafice v Uhřiněvsi,

t. 2356/XX. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/IV. 317, 20. II. 1934; 6.

o nepotřebných spoludržitelích ve skladě tabáku v Praze I,

t. 2356/XXI. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/III. 317, 20. II. 1934; 6.

ve věci neutěšených poměrů a úpravy požitků prodavačů tabáku,

t. 2852/VIII. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

119, 8. V. 1931; 5.

vyřízeno smírem

242, 2. II. 1933; 10.

kraj. s. v Chebu (přečin podle §§ 487, 488, 491 tr. z.

148, 26. XI. 1931; 5.

zpr. t. 2218; zprav. dr Daněk; nevydán

289, 3. VII. 1933; 4.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

170, 16. III. 1932; 9.

vyřízeno smírem

242, 2. II. 1933; 10.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

179, 28. IV. 1932; 4.

vyřízeno smírem

242, 2. II. 1933; 10.ISP (příhlásit)