Heinrich Müller

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MÜLLER Heinrich

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - zdrav. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 103.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 18.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 70.

o návrhu posl. Hummelhanse na zřízení Tyršova stát. tělovýchovného ústavu (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1762; zprav. dr Suchý; vydán:

370, 5. IV. 1935; 33-34.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 491, 493 tr. z. a §§ 1 a 24 zákona z 30. května 1924, č. 124 Sb. z., resp. přestupek podle §§ 6 a 24 cit. zákona)

185, 17. V. 1932; 4.

žádost odvolána

325, 3. V. 1934; 5.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2213; zprav. dr Daněk; nevydán

287, 27. VI. 1933; 35.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2214; zprav. dr Daněk; nevydán

287, 27. VI. 1933; 35.ISP (příhlásit)