Rudolf Mlčoch

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MLČOCH Rudolf

XII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. zahr.

Jmenován ministrem železnic 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Zproštěn úřadu ministra žel. 9. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-110.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-31.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 31.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 33.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 38.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 37.

Volán k pořádku:

274, 24. V. 1933; 31.

282, 8. VI. 1933; 21.

307, 6. XII. 1933; 13.ISP (příhlásit)