Cyril Malý

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALÝ Cyril

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib.

Návrhy iniciativní:

na přeřazení dopravního úřadu v Užhorodě do skupiny. činovného B s platností od 1. ledna 1926, t. 799.

84, 24. XI. 1930; 3.

na zařazení města Užhorodu do skupiny A činovného státních zaměstnanců, t. 1344.

141, 11. VII. 1931; 3.

na zařazení obcí Chrlic a Rosenberku do skupiny C činovného stát. zaměstnanců, t. 1426.

145, 24. XI. 1931; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 26.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 72.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 18.

Interpelace:

o placení hodin přes čas skladištním zaměstnancům u dopravního úřadu v Brně,

t. 320/I. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 659/X. 72, 21. X. 1930; 7.

o přidělení vlaků vlakovému mužstvu v Č. Těšíně,

t. 320/XIX. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 653/VII. 71, 2. X. 1930; 5.

o povolení bydleti mimo služební místo,

t. 408/I. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/III. 71, 2. X. 1930; 5.

o přeložení dělníků služby stavební a udržovací k jiným služebním odvětvím,

t. 408/IV. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/VI. 71, 2. X. 1930; 5.

o umělém přerušování pracovního poměru dělnictva služby stavební a udržovací u českoslov. železnic,

t. 532/VII. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 674/XVI. 72, 21. X. 1930; 8.

odevzdání vybírané dávky pro účely hasičstva na Podkarpatské Rusi,

t. 822/II. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1072/I. 118, 7. V. 1931; 7.

o šikanování a zbavení služeb myslivce Emericha Baláše z Barlabaše na Podkarpatské Rusi,

t. 1422/III. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1669/II. 174, 7. IV. 1932; 5.

o propůjčení společenství na prodeji kolků v justičním paláci v Brně,

t. 1422/IV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1845/X. 197, 22. VI. 1932; 4.

o zrušení výrobny jízdenek v Brně,

t. 1461/XII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1845/IX. 197, 22. VI. 1932; 4.

o přiznání podkarpatoruské výhody staničnímu pomocníku Ladislavu Mihokovi od dopravního úřadu v Užhorodě,

t. 1579/I. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XV. 188, 24. V. 1932; 3.

o nevyplacení přeplaceného nájemného z naturálních bytů železničním zaměstnancům ve Znojmě,

t. 1628/I. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/XIV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o neudržitelných poměrech na místní dráze Kuřím-Bítýška Veverská,

t. 1715/III. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o srážkách z platů pomocným zaměstnancům Č. S. D.,

t. 1715/XI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/III. 207, 20. X. 1932; 8.

o nedostačujících určení míst pro nižší službu železniční u d. ú. Mor. Ostrava-Přívoz,

t. 2276/I. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nedostatečném přídělu míst ku provádění personálního opatření,

t. 2489/I. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2521/XVIII. 323, 24. IV. 1934; 8.ISP (příhlásit)