Štefan Major

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAJOR Štefan

XV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 29, 18. III. 1930; 4.

Pozbyl posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 29. II. 1932.

170, 16. III. 1932; 5.

Po něm nastoupil Bazala Štefan.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 407); mluví o pronásledování komunistů-dělníků v ČSR.

52, 22. V. 1930; 9.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 70.

Interpelace:

naléhavá, o surovém nakládání s uvězněným posl. Sedorjakem,

t. 319. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 439. 49, 16. V. 1930; 40.

o vypovídání dělníků z oblastí určitých obcí a z republiky vůbec,

t. 408/VI. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/XXIII. 72, 21. X. 1930; 7.

o - - šikanování chudého obyvatelstva na Slovensku,

t. 683/I. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/VII. 102, 6. II. 1931; 76.

o kulturním skandálu v Čekově při Trebišově,

t. 809/II. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/IV. 111, 17. III. 1931; 7.

o špiclovských manýrách v Bratislavě,

t. 809/V. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/XVIII. 111, 17. III. 1931; 7.

ve věci zabavení většího množství tiskopisů, které na poštu podala administrace časopisu "Pravda", a o zřejmém porušení listovního tajemství,

t. 809/XII. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XI. 116, 23. IV. 1931; 10.

ve věci konfiskace letáků "Pracujúci v mestách a na vidieku", "Falu és város dolgoczi", které vydala administrace časopisu "Pravda-Munkás" v Bratislavě a byly konfiskovány 20. XI. 1930,

t. 809/XIII. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/IX. 114, 26. III. 1931; 5.

v záležitosti domovní prohlídky bratislavskou policií dne 18. XI. 1930, která byla provedena v místnostech administrace časopisů "Pravda-Munkás" a sekretariátu KSČ,

t. 809/XIV. 95, 15. XII. 1930; 4.

o propuštění z práce Frant. Fábryho na stát. dolech v Rožňavě,

t. 1082/II. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1395/V. 142, 14. X. 1931; 13.

o vysokém obnosu, který obdržel dr Dérer od továrny Union-Cement ve Stupavě,

t. 1205/VIII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1382/XII. 142, 14. X. 1931; 12.

o penězích obdržených od firmy Union-Cement ve Stupavě,

t. 1318/VII. 142, 14. X. 1931; 8.

v záležitosti týrání sekretáře KSČ Karla Schmiedke z Bratislavy policejními orgány v Petržalce,

t. 1405/II. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/X. 167, 4. II. 1932; 47.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 263; zprav. J. Koudelka; nevydán

34, 25. III. 1930; 16.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1, 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II téhož zákona)

3, 17. XI. 1929; 7.

zpr. t. 265; zprav. J. Koudelka; nevydán

35, 25. III. 1930; 2.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 988; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 28.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 266; zprav. Fr. Ježek; nevydán

36, 2. IV. 1930; 34-5.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 267; zprav. Fr. Ježek; nevydán

36, 2. IV. 1930; 35.

okr. s. v Bratislavě (přestupky podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a podle nařízení býv. min. vnitra ze 30. září 1913, č. 7430 B. M. eln.)

3, 17. XII. 1929; 7.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 15, č. 3 (§u 1, odst. I.) a přečiny podle §u 14, č. 1, §u 15, č. 2 (§u 17, č. 1) zákona na ochranu republiky)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 1200; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21-2.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 65 tr. z., §u 15, 3 zákona na ochranu republiky a přečiny podle §u 65 tr. z., §u 14, č. 1, 5, §u 15, č. 2 a §u 18, č. 1, 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 853; zprav. dr Markovič; nevydán

111, 17. III. 1931; 25-6.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 69, č. 1 tr. z., §u 4, odst. I, §u 6, odst. I zák. čl. XL/1914, přečin podle §u 69, č. 1 tr. z., §§ 301, 302 tr. z. a přestupek nařízení býv. ministerstva vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430/13 B. M.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 856; zprav. dr Markovič; vydán

116, 23. IV. 1931; 38-40.

kraj. s. v Komárně (zločin podle §u 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

kraj. s. v Košicích (přečin podle §u 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914)

104, 12. II. 1931; 89.

kraj. s. v Bratislavě (souhlas s další vazbou a trestním stíháním pro zločiny podle §§ 2/I, 3/I, 4/I, 6/1 zák. čl. XL z r. 1914, zločin resp. přečin podle §u 69, č. 1, §§ 301, 302 tr. z. a přestupek nařízení býv. uh. min. vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430/1913 B. M. E.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1188; zprav. dr Suchý; věc projednávána

124, 2. VI. 1931; 9-43.

dán souhlas k další vazbě i trestnímu stíhání

125, 2. VI. 1931; 3-5.ISP (příhlásit)