František Machník

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHNÍK František

VIII. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. bran. inkompatib. (náhr.) - kult. - techn.-doprav. - vyšetř. - zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta pomoc pohořelým v obci Bílové, okres Kralovice u Plzně, t. 1246.

128, 18. VI. 1931; 6.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům osady Čepinec, pol. obec Žinkovy, okres Přeštice, t. 1766.

183, 10. V. 1932; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1751 (zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru)

183, 10. V. 1932; 5, doslov 16.

bran. výb. zpr. t. 2778 (zákon o délce presenční služby)

353, 5. XII. 1934; 4,

doslov 13, vyjádření o resol. 14.

zahr. výb. zpr. t. 2779 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 2780 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 4.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

150, 28. XI. 1931; 14.

k zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 48.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 31.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí d Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 73.ISP (příhlásit)