Ján Líška

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LÍŠKA Ján

XVI. voleb. kraj.

Ž

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inic. - rozp. - zahr. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní, t. 1128.

120, 19. V. 1931; 8.

na vydání zákona o úlevách při placení nedoplatků přímých daní a daně obratové a přepychové, t. 1551.

163, 21. I. 1932; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

Návrhy resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 17.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

150, 28. XI. 1931; 21.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 47.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 17.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 34.

Interpelace:

ve věci evidence státních dodávek,

t. 1379/IX. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1600/V. 167, 4. II. 1932; 6.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

že dosud nedošla odpověď vlády na interpelaci o evidenci státních dodávek, kterou podal spolu s jinými slovenskými poslanci různých sněmovních stran a kterážto interpelace byla jako sněmovní tisk 1379/IX. rozeslána poštou 16. IX. 1931; táže se, jaké opatření hodlá předseda posl. sněm. učiniti, aby byly přesně zachovávány předpisy jedn. řádu o odpovídáno na interpelace do 2 měsíců.

167, 4. II. 1932; 46.

odpov. předsedy posl. sněm. téhož data.ISP (příhlásit)