Elvira Kuhnová

Narozena: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUHN Elvira

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 11.

Byla členem výb. rozp. - soc. pol. a zdrav.

Pozbyla posl. mandátu usnesením voleb. soudu z 28. IV. 1934.

325, 3. V. 1934; 4.

Po ní nastoupil Krehan Heřman.

Návrhy iniciativní:

na zákonité zvýšení platů a pensí, a aby v hygienických a zdravotních zařízeních byla vybudována zákonitá zařízení na ochranu dělníků a zaměstnanců při dolování na radium, t. 716.

74, 23. X. 1930; 32.

na okamžité poskytnutí výpomoci obyvatelstva obce Svatava (Zwodau) u Falknova, t. 1566.

163, 21. I. 1932; 9.

aby byl vydán zákon o soupisu všech dělníků, kteří jsou nebo byli zaměstnáni v domáckém průmyslu a o poskytnutí jednorázové výpomoci všem domáckým dělníkům v Rudohoří, t. 2067.

222, 29. XI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 49.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 23.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách r. 1931 (t. 1508); mluví o odsouzení dr Sterna plzeňským soudem.

157, 15. XII. 1931; 32.

Interpelace:

naléhavá, o vypovězení spisovatele J. F. Kruyta,

t. 468. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 558. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, že nebyla schválena subvence pro okresní péči o mládež v rozpočtu jáchymovského okresu na r. 1930,

t. 1183. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1383. 144, 16. X. 1931; 4.

o persekuci proletářského tisku,

t. 320/XIV. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 477/XIX. 64, 17. VI. 1930; 5.

že v Teplicích-Šanově bylo zakázáno předvésti divadelní hru "Hinkemann" od Arnošta Tollera,

t. 938/XXIV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1184/VII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o drahotní politice vlády,

t. 1130/XII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. odepřena

t. 1436. 145, 24. XI. 1931; 15.

o surovém nakládání s nemocnými v mostecké zemědělské nemocenské pojišťovně ("na prvním náměstí"),

t. 1445/IX. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1669/X. 174, 7. IV. 1932; 5.

že 100 % invalidovi bylo odepřeno vypláceti důchod,

t. 1445/X. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1669/XI. 174, 7. IV. 1932; 5.

o nováčkovi Františku Hochmuthovi ze Zelené Hory u Kraslic, který sloužil v Chebu u pěšího pluku čís. 33, II. polní rota,

t. 1547/VI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/XVII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o poměrech v chomutovské nemocnici,

t. 1547/XIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1813/XX. 194, 17. VI. 1932; 6.

že finanční strážník Ant. Vogel zastřelil nezaměstnaného Arnošta Bauera,

t. 1597/IV. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1813/XXI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení časopisu "Bergarbeitereinheit",

t. 2170/VIII. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2238/XI. 268, 9. V. 1933; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

2 dotazy, že nedošly dosud odpovědi na interp. E. Kuhnové t. 1597/IV a t. 1547/XIII. 195, 17. VI. 1932; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Jáchymově (přestupek podle §§ 2 a 3 zákona o právu shromažďovacím)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 269; zprav. J. Koudelka; nevydána

33, 21. III. 1930; 49.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 87 tr. z., event. §§ 5, 81 tr. z. a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

34, 25. III. 1930; 4.

zpr. t. 636; zprav. V. Košek; vydána pouze pro zločin podle § 87 tr. z., event. §§ 5 a 81 tr. z.

94, 12. XII. 1930; 53-4.

okr. s. v Karlových Varech (přestupky podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím, § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

45, 2. V. 1930; 8.

zpr. t. 585; zprav. dr Daněk; nevydána

83, 21. XI. 1930; 87-8.

kraj. s. v Olomouci (zločiny podle § 15, č. 3 a § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 880; zprav. dr Moudrý; nevydána

116, 23. IV. 1931; 41.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z. a n.)

92, 11. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1167; zprav. F. Richter; nevydána

130, 23. VI. 1931; 26-7.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 283 tr. z. a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

297, 6. XI. 1933; 4.

Volána k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučena ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbavena posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)