Josef Kraus

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAUS Josef

I. A voleb. kraj

ČS

Nastoupil po zemřelém Bohuslavu Procházkovi.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 321, 8. III. 1934; 42.

Byl členem výb. techn.-doprav.ISP (příhlásit)