Václav Košek

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŠEK Václav

IV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - Stál. (náhr.) a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

11, 24. I. 1930; 8.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženým živelní pohromou na okrese jičínském a libáňském, t. 1291.

133, 1. VII. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Českodubsku v okrese turnovském, t. 1856.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu na okresu mělnickém a to v obcích: Kly, Tuháň, Přívory, Čečelice, Byškovice, Liblice, Byšice, Konětopy, část Záboře, Mikova, na okrese novobenátském obce: Hlavno, Horní a Dolní Slivno, Měčeříž atd., t. 1857.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou v obci Mečíř v okrese poděbradském, t. 1918.

202, 12. VII. 1932; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým krupobitím na okrese poděbradském, t. 1944.

205, 21. VII. 1932; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým krupobitím na okrese mělnickém, t. 1964.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Sobotecku, okres Jičín, t. 2336.

293, 17. X. 1933; 9.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na okresu Nová Paka, t. 2337.

293, 17. X. 1933; 9.

aby byla poskytnuta co nejrychleji podpora postiženým živelní pohromou v okresech Český Sub, Mnichovo Hradiště a Turnov, t. 2566.

326, 4. V. 1934; 35.

Návrh resoluční:

k t. 1890. 198, 23. VI. 1932; 12.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 309 (im. Č. Hrušky).

38, 4. IV. 1930; 26.

im. výb. zpr. t. 310 (im. I. Kurťaka).

38, 4. IV. 1930; 26.

im. výb. zpr. t. 311 (im. K. Haiblicka).

38, 4. IV. 1930; 27.

im. výb. zpr. t. 368 (im. M. Fedora).

51, 20. V. 1930; 12.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 407 (zákon o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

52, 22. V. 1930; 6, doslov 16.

im. výb. zpr. t. 369 (im. R. Böhma).

52, 22. V. 1930; 25.

im. výb. zpr. t. 377 (im. J. Štětky).

59, 6. VI. 1930; 46.

im. výb. zpr. t. 461 (im. K. Haiblicka).

61, 11. VI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 462 (im. A. Hadka).

62, 13. VI. 1930; 7.

im. výb. zpr. t. 464 (im. M. Fedora).

63, 13. VI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 485 (im. J. Bečko).

67, 16. IX. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 636 (im. E. Kuhnové).

94, 12. XII. 1930; 53-4.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 843 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné).

96, 16. XII. 1930; 80, doslov 86.

im. výb. zpr. t. 724 (im. A. Tylla).

104, 12. II. 1931; 81.

im. výb. zpr. t. 736 (im. K. Babela).

110, 6. III. 1931; 38.

im. výb. zpr. t. 737 (im. K. Haiblicka).

111, 17. III. 1931; 22.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1025 (zákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace).

112, 19. III. 1931; 16.

doslov 113, 20. III. 1931; 78.

im. výb. zpr. t. 1121 (im. J. Schweichharta).

127, 11. VI. 1931; 3.

im. výb. zpr. t. 1122 (im. J. Barši).

127, 11. VI. 1931; 3.

im. výb. zpr. t. 1373 (im. G. Steinera).

144, 16. X. 1931; 67.

im. výb. zpr. t. 1375 (im. A. Hadka).

158, 16. XII. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1376 (im. G. Steinera).

158, 16. XII. 1931; 28.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1539 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné).

159, 17. XII. 1931; 7, doslov 39.

im. výb. zpr. t. 1741 (im. A. Hadka).

198, 23. VI. 1932; 14.

im. výb. zpr. t. 1743 (im. F. Kubače).

198, 23. VI. 1932; 15.

im. výb. zpr. t. 1744 (im. A. Hlinky).

198, 23. VI. 1932; 15.

im. výb. zpr. t. 1742 (im. A. Hodinové).

202, 12. VII. 1932; 30.

im. výb. zpr. t. 1745 (im. A. Hadka).

204, 13. VII. 1932; 3, doslov 6.

im. výb. zpr. t. 2397 (im. J. Kučery).

325, 3. V. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2398 (im. A. Tylla).

325, 3. V. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2894 (im. J. Dvořáka).

368, 2. IV. 1935; 19.

im. výb. zpr. t. 2895 (im. J. Dvořáka).

368, 2. IV. 1935; 19.

im. výb. zpr. t. 2896 (im. G. Steinera).

368, 2. IV. 1935; 19.

im. výb. zpr. t. 2897 (im. J. Novotného).

368, 2. IV. 1935; 19.

im. výb. zpr. t. 2898 (im. J. Siváka).

368, 2. IV. 1935; 20.

im. výb. zpr. t. 2899 (im. J. Siváka).

368, 2. IV. 1935; 20.

im. výb. zpr. t. 2900 (im. J. Siváka).

368, 2. IV. 1935; 20.

im. výb. zpr. t. 2901 (im. A. Bródy).

368, 2. IV. 1935; 21.

im. výb. zpr. t. 2902 (im. K. Slušného).

368, 2. IV. 1935; 21.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 76.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 47.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů m (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 35.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 49.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 93.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 85.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 36.

Interpelace:

o přeřadění města Nymburka do skupiny B činovného,

t. 138/X. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 477/X. 64, 17. VI. 1930; 5.ISP (příhlásit)