Richard Köhler

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖHLER Richard

V. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 45, 2. V, 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc. pol. a úst.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného. klubu "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 121.

12, 30. I. 1930; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 193.

16, 17. II. 1930; 7.

na zákonnou úpravu kolektivních pracovních a služebních smluv a na zřízení dohodčích úřadů, t. 216.

28, 11. III. 1930; 6.

na změnu zákona ze 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice, t. 401.

43, 24. IV. 1930; 6.

na novou úpravu služebních poměrů soukromých zaměstnanců, t. 445.

57, 3. VI. 1930; 5.

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. I. 1910, č. 19 ř. z., o pracovní době a zavírání krámů v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 707.

72, 21. X. 1930; 11.

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují jednotlivá ustanovení živnostenského řádu, t. 885.

97, 27. I. 1931; 13.

o podporování vynálezů, t. 2300.

285, 22. VI. 1933; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1279. 136, 3. VII. 1931; 29.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 42-3.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 69.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 31.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů. podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile podepsané v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci R. Č.

97, 27. I. 1931; 23.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

129, 19. VI. 1931; 23.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) t. 1279.

136, 3. VII. 1931; 14.

o zákonu o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině (t. 1529).

159, 17. XII. 1931; 42, V.

o zákonu jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1544).

162, 19. XII. 1931; 4.

Interpelace:

naléhavá, o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců,

t. 142. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 256. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, aby byl vydán řád o ochraně soukromých zaměstnanců před výpovědí

t. 205. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 360. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, aby bylo vydáno nařízení na ochranu soukromých zaměstnanců proti výpovědi,

t. 889. 112, 19. III. 1931; 10.

odpov. t. 974. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, o některých ustanoveních zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních,

t. 1444. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1611. 171, 17. III. 1932; 87.

o vydání novely k zákonu o svátcích,

t. 79/II. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 420/X. 48, 15. V. 1930; 68.

o mezistátním vyjednávání v oboru pensijního pojištění a poskytování státních příspěvků v případech vzájemnosti také cizincům,

t. 79/XIII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 437/XV. 54, 27. V. 1930; 77.

o vydání zákona o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců,

t. 79/XIV. 13. 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 620/XV. 68, 17. IX. 1930; 5.

o vrácení kolků a poplatků zaplacených kdysi za úřední průkazy o konání vojenské služby za války k uplatňování nároku na státní příspěvek podle § 176 zákona z 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n.,

t. 247/V. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XV. 67, 16. IX. 1930; 12.

ve věci jmenování do Studijního a poradního výboru pro spotřebitelské otázky,

t. 402/V. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/V. 72, 21. X. 1930; 7.

o rozepsání míst pro vedoucí úředníky různých nemocenských pojišťoven,

t. 488/VIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o dopravních poměrech na železniční trati Praha -Seidenberg,

t. 557/VI. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 699/III. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zřízení závodních výborů,

t. 557/X. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 699/XIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zamýšleném zvýšení cen ročních a poloročních lístků,

t. 754/VIII. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 1072/XII. 118, 7. V. 1931; 8.

o zimním prádle pro vojáky,

t. 890/III. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/IX. 118, 7. V. 1931; 8.

o přistavování lepších souprav,

t. 890/VIII. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1098/XV. 120, 19. V. 1931; 8.

o stavbě budovy pro státní úřady v Prachaticích,

t. 1045/X. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1395/XIV. 142, 14. X. 1931; 14.

o zavedení zákonitého pětidenního pracovního týdne po 40 hodinách při stejných mzdách a o předložení zákona o kolektivních smlouvách a dohodčích úřadech,

t. 1097/VII. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1421/XVII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o vyloučení prachatického politického okresu z obvodu plzeňské obchodní a živnostenské komory,

t. 1108/VII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1269/XVI. 141, 11. VII. 1931; 38.

aby byly vydány nebo potvrzeny průkazy podle § 176 odst. 5 zákona z 21. II. 1929 o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 1438/XVI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 2482/V. 315, 15. II. 1934; 6.

o zavírání obchodních krámů v 5 hodin dne 24. prosince,

t. 1445/II. 145, 24. XI. 1931; 11.

o zavedení zákonitého pětidenního pracovního týdne po 40 hodinách při stejných mzdách týdenních (měsíčních) a o předložení zákona o kolektivních smlouvách a dohodčích úřadech,

t. 1445/IV. 145, 24. XI. 1931; 11.

o vydání prováděcího nařízení k zákonu o pracovních soudech č. 131 Sb. z. a n. ze 4. VII. 1931,

t. 1445/V. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 2294/XVII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o zákazu zájezdu na jazykové hranice do Hodkovic dne 20. IX. 1931,

t. 1447/XXI. 146, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

aby byla vydána nařízení, jimiž se zavádí nedělní klid v okresech lovosickém šluknovském, Hostinné n. Labem, broumovském, vrchlabském a trutnovském,

t. 1676/XV. 176, 14. IV. 1932; 5.

aby byla vydána nařízení, jimiž se zavádí nedělní klid pro okresy lovosický, šluknovský, Hostinné n. Labem, broumovský, vrchlabský a trutnovský,

t. 1676/XVI. 176, 14. IV. 1932; 5.

o označování traťových balíků a novinových svazků,

t. 1930/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/VI. 247, 10. II. 1933; 5.

o placení daňových přirážek podle zákona z 15. VII. 1932, č. 120 Sb. z. a n. ve splátkách a o osvobození nezaměstnaných od daňových přirážek,

t. 1989/XV. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2210/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o daňové přirážce podle zákona z 15. VII. 1932, č. 120 Sb. z.,

t. 1989/XVI. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2210/XVII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o ústavním schválení mezistátních smluv v oboru sociálního pojištění již uzavřených,

t. 1989/XX. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XXIV. 263, 25. IV. 1933; 3.

že policejní úřady činí překážky podnikům mládeže, povoleným stanovami,

t. 2011/XII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2168/XXI. 253, 28. II. 1933; 4.

že brněnský zemský úřad zamítl vydati nařízení o nedělním klidu pro Vrbno,

t. 2035/VII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2318/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

že bylo odepřeno vydati nařízení o nedělním klidu ve Vrbně,

t. 2035/VIII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/IX. 262, 28. III. 1933; 3.

o prodloužení výpovědních lhůt pro zaměstnance v soukromých službách,

t. 2142/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2199/VIII. 262, 28. III. 1933; 3.

o objasnění některých ustanovení zákona z 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních,

t. 2165/V. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nutném vybudování československého patentního úřadu, o urychleném návrhu nového zákona o ochraně patentů a vzorků a o podporování vynálezů finanční podporou vynálezcům,

t. 2289/VI. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/XIX. 296, 20. X. 1933; 3.

o zamýšleném zrušení berních úřadů,

t. 2295/III. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)