Anton Köhler

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖHLER Anton

VI. voleb. kraj

LW

Nastoupil po zemřelém G. Böllmannovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 282, 8. VI. 1933; 3.

Byl členem býv. kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - techn.-doprav. - zahr. - zdrav. a úsp. kom. (náhr.).

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 20.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 8.ISP (příhlásit)