Josef Kočandrle

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOČANDRLE Josef

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. dáv. z maj. - kult. - rozp. - techn.-doprav. a zeměd.

Návrh pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1890 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace)

198, 23. VI. 1932; 7, doslov 13.

vyjádření o resol. 200, 1. VII. 1932; 59.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění ustanov ní § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 8.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 31.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 83.ISP (příhlásit)