Josef Knejzlík

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNEJZLÍK Josef

XII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se poslan. mandátu 12. VI. 1931.

128, 18. VI. 1931; 3.

Po něm nastoupil Solfronk Petr.

Návrh iniciativní:

na zařazení města Přerova a obcí Předmostí, Dluhonic a Lověšic do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1132.

120, 19. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 40.

Interpelace:

o nespravedlivém provedení systemisace zaměstnanců agrárních (zcelovacích) úřadů na Moravě.

t. 14/IV. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 437/VII. 54, 27. V. 1930; 77.

o záborovém velkostatku Geisy Andrássyho v blocích na východním Slovensku,

t. 14/V. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 555/VI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o postavení obytných domů pro železniční zaměstnance v Přerově na Moravě

t. 14/XIII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 772/V. 86, 26. XI. 1930; 135.

o vysílání komisí ke zjištění nevhodného umístění českých občanských škol menšinových na severní Moravě,

t. 14/XIV. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 420/XIII. 48, 15. V. 1930; 68.

o přeložení trestnice z Mírova do Illavy u Leopoldova,

t. 14/XV. 6, 20. XII. 1929; 88.

o definitivním ustanovení pevného bodu pro stavbu přehrady na řece Březné u Hoštejna na severní Moravě a neodkladném zahájen řízení, aby se stavbou mohlo býti započato,

t. 14/XVI. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/VIII. 43, 24. IV. 1930; 5.

o povolování stavebních subvencí ministerstvem soc. péče v Praze,

t. 14/XIX. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 206/XIII. 36, 2. IV. 1930; 8.

o změně dosavadní úpravy seřaďování vlaků na nádraží v Přerově,

t. 917/II. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1269/IX. 141, 11. VII. 1931; 38.ISP (příhlásit)