Antonín Kaňourek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAŇOUREK Antonín

I. A voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inic. - kom. pro dáv. z maj. - zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na zařadění obcí Dolní Bučice-Vrdy do skupiny C činovného, t. 1038.

114, 26. III. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu severní části soudního okresu bechyňského, stiženého krupobitím a průtrží mračen, t. 1249.

129, 19. VI. 1931; 41.

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou v okresu ledečském, t. 1313.

136, 3. VII. 1931; 36.

na poskytnutí pomoci krupobitím stiženým obcím okresu benešovského, t. 1921.

202, 12. VII. 1932; 32.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese příbramském, t. 1962.

207, 20. X. 1932; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (t. 1317).

136, 3. VII. 1931; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 31.ISP (příhlásit)