Juraj Kaliňák

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALIŇÁK Juraj

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. zásob.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Čakalovce, pol. okres Snina, a obce Pakastov, pol. okres Stropkov, t. 2589.

329, 5. VI. 1934; 7.

na pomoc postiženým požárem v Hostovicích, Snině a Sklenném, okres Kremnica, t. 2683.

336, 26. VI. 1934; 6.

na urychlené likvidování náhrad za škody způsobené za války v letech 1914 a 1915 na východním Slovensku, t. 2877.

368, 2. IV. 1935; 5.

Interpelace:

ohledně úhrady těch škod, které byly způsobené válkou a bolševickou invasí ve východním Slovensku,

t. 173/XXXV. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/III. 64, 17. VI. 1930; 5.

Žádost ve věcech imunity:

expositura okr. úřadu ve Vyšném Svidniku (trestné činy podle zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 19.

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 330, § 331, č. 2, 3 tr. z.)

126, 11. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1617; zprav. dr Daněk; vydán

197, 22. VI. 1932; 26.

okr. s. ve Vyšném Svidniku (přečin urážky na cti podle § z zák. článku XLI/1914)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 2696; zprav. Jan Tůma; vydán

369, 4. IV. 1935; 32-33.

okr. s. ve Vyšném Svidniku (přestupek nebezpečného vyhrožování podle § 41 přest. zák. čl. XL/1879)

168, 11. II. 1932; 5.

zpr. t. 2056; zprav. dr Daněk; vydán

317, 20. II. 1934; 17-18.ISP (příhlásit)