Josef Jelinek

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JELINEK Josef

XI. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obchod.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Zemřel 22. V. 1934.

329, 5. VI. 1934; 4.

Po něm nastoupil Wokurek Ludwig.

Návrh iniciativní:

na změnu § 126, bod 8 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 996.

109, 5. III. 1931; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 21.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 644).

8, 17. IX. 1930; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 63.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; vyslovuje jménem něm. pracovního a hospodářského souručenství politování nad krvavou událostí v Duchcově 4. II. 1931.

102, 6. II. 1931; 14.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 57.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 17.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 54.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 22.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

270, 11. V. 1933; 32.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 19.

Interpelace:

o úpravě finančních a právních poměrů okr. škol. inspektorů,

t. 432/VI. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1450/II. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zrušení záboru budovy německého školního a čtenářského spolku v Husovicích,

t. 561/IX. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 743/V. 79, 17. XI. 1930; 6.

že byl vydán jednojazyčný český železniční kalendář,

t. 938/XXIII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1978/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o daňových srážkách ze zvýšeného platu,

t. 1157/VII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1382/XIX. 142, 14. X. 1931; 12.

o zabavení článku "U slavnostní hostiny a - o několik domů dále" v pražském časopise "Bohemia" ze dne 21. ledna 1932,

t. 1693/IV. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1879/XII. 199, 30. VI. 1932; 56.

že brněnské policejní ředitelství vyšetřuje národnost soukromých zaměstnanců,

t. 2069/VII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o pokynech vydaných úřadům vyměřujícím daně výnosem pražského zemského finančního ředitelství ze dne 16. března 1932, č. XXIV-6-32 a výnosem brněnského zemského finančního ředitelství ze dne 11. dubna 1932. č. 118.949-VI,

t. 2131/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XII. 266, 27. IV. 1933; 84.

o započítávání vplatného 50 h za každé placení daní a poplatků,

t. 2316/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/VII. 297, 6. XI. 1933; 4.ISP (příhlásit)