JUDr. Milan Ivanka

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

IVANKA Milan, dr.

XX. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. úst. práv.

Vzdal se posl. mandátu 19. IX. 1934.

343, 25. X. 1934; 6.

Po něm nastoupil Eisenhamr Theodor.

Návrh iniciativní:

na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní, t. 1128.

120, 19. V. 1931; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 278 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví)

34, 25. III. 1930; 4, doslov 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 819 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.)

91, 5. XII. 1930; 43, doslov 50.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1138 (zákon o státním vězení)

128, 18. VI. 1931; 7,

doslov 129, 19. VI. 1931; 16.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2465 (zákon, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.)

313, 17. I. 1934; 8, doslov 314, 18. I. 1934; 45, vyjádření o resol. 47.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 35.

o zákonu o poštovní spořitelně (t. 645).

68, 17. IX. 1930; 40.

o smlouvě mezi republikou Čsl. a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Čsl. a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z. a n. (t. 664).

79, 17. XI. 1930; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 68.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 78.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 14.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 46.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 35.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), v níž odpovídá na obsah věcné poznámky M. Rázuse opakováním výtek, které proti němu přednesl již za rozpravy o rozpočtu.

246, 7. II. 1933; 78.

Interpelace:

o nemocenském pojištění soukr. úředníků na Slovensku,

t. 138/VI. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 1452/X. 155, 14. XII. 1931; 5.

ve věci slovenských menšin v Maďarsku,

t. 628/XIV. 71, 2. X. 1930; 5.

ve věci správních orgánů Všeob. pensijního ústavu, Zemské úřadovny pro pojišťování dělníků a Ústřední sociální pojišťovny,

t. 1130/VI. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1651/I. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci vidování vysvědčení o původu tovaru do Polska čsl. pohraničními celními úřady,

t. 1613/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2012/VIII. 211, 3. XI. 1932; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

že dosud nedošla odpověď vlády na interpelaci o evidenci státních dodávek, kterou podal spolu s jinými slovenskými poslanci různých sněmovních stran a kterážto interpelace byla jako sněmovní tisk 1379/IX rozeslána poštou dne 16. září 1931 a táze se, jaké opatření hodlá předseda posl. sněm. učiniti, aby byly přesně zachovávány předpisy jedn. řádu o odpovídání na interpelace do 2 měsíců.

Odpov. předs. posl. sněm.

167, 4. II. 1932; 46.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2546; zprav. F. Richter; nevydán

331, 12. VI. 1934; 10.ISP (příhlásit)