Antonín Chloupek

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLOUPEK Antonín

XIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. kult. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 58, 59.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1026 (zákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil)

112, 19. III. 1931; 19.

doslov 113, 20. III. 1931; 79, vyjádření o resol. 87.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1481 (zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů)

158, 16. XII. 1931; 11, 15.

rozp. výb. zpr. t. 2208 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

262, 28. III. 1933; 5, doslov 31.

rozp. výb. zpr. t. 2723 (zákon, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona)

342, 4. VII. 1934; 15, 42.

bran. výb. zpr. t. 2867 (zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu)

365, 26. III. 1935; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 71.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

44, 25. IV. 1930; 60.

k zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652)

70, 25. IX. 1930; 19.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 57.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215)

130, 23. VI. 1931; 18.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474)

148, 26. XI. 1931; 56.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782)

187, 20. V. 1932; 13.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 50.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 82.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

352, 1. XII. 1934; 7.

Interpelace:

o získávání čsl. státního občanství cizinci,

t. 2365/I. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/X. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

69, 23. IX. 1930; 4.

zpr. t. 941; zprav. dr Daněk; nevydán

116, 23. IV. 1931; 42.ISP (příhlásit)