Rudolf Chalupa

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. dáv. z maj. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úsp. kom. (náhr.) a zahr.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí všestranné pomoci obyvatelstvu obce Skuhrova, Kvásin a přilehlých obcí, jež postiženy byly živelní pohromou, t. 1283.

133, 1. VII. 1931; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 304 (zákon o stavebním ruchu)

36, 2. IV. 1930; 11.

doslov 38, 4. IV. 1930; 22.

rozp. výb. zpr. t. 1026 (zákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudováním přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil)

112, 19. III. 1931; 23.

doslov 113, 20. III. 1931; 80.

rozp. výb. zpr. t. 1473 (zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem)

148, 26. XI. 1931; 5, doslov 65.

rozp. výb. zpr. t. 1544 (zákon, jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

162, 19. XII. 1931; 3.

doslov a vyjádření o resol. 6.

rozp. výb. zpr. t. 1647 (zákon, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností)

170, 16. III. 1932; 14.

doslov 172, 18. III. 1932; 75.

rozp. výb. zpr. t. 1675 (zákon, jímž se mění čl. 16, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

174, 7. IV. 1932; 6.

rozp. výb. zpr. t. 1900 (zákon, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem

199, 30. VI. 1932; 4.

doslov 200, 1. VII. 1932; 52, vyjádření o resol. 59.

rozp. výb. zpr. t. 2444 (zákon, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

310, 19. XII. 1933; 10.

rozp. výb. zpr. t. 2445 (zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem)

310, 19. XII. 1933; 10, vyjádření o návrhu doplň. 27.

rozp. výb. zpr. t. 2451 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

310, 19. XII. 1933; 14, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 2680 (zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického)

339, 2. VII. 1934; 29.

rozp. výb. zpr. t. 2781 (zákon o branném příspěvku)

355, 11. XII. 1934; 5, 16.

rozp. výb. zpr. t. 2851 (návrh posl. Hummelhanse a soudr. na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu)

365, 26. III. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 20.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 29.ISP (příhlásit)