Jaroslav Hynek

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HYNEK Jaroslav

III. voleb. kraj

ČS

Nastoupil po Janu Šebovi, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 224, 6. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 207, 20. X. 1932; 3.

Byl členem výb. kult. - soc.-pol. - úst.-práv. - zeměd. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 31.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 19.

Interpelace:

aby proměněn byl berní úřad v Hořicích v Podkrkonoších na berní správu,

t. 2176/V. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2256/VI. 275, 30. V. 1933; 3.

o rozšíření kompetence stálých úředních dnů v Hořicích v Podkrkonoší,

t. 2255/IV. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o pomoci k odčinění důsledků katastrofálního požáru Masarykova domu v Cerekvici u Hořic,

t. 2831/X. 360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)