Václav Hýbner

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÝBNER Václav

I B. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - zdrav. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 14. VI. 1934.

333, 15. VI. 1934; 4.

Po něm nastoupil Oliva Josef.

Návrh iniciativní:

na změnu §§ 13 a) a 38 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. (živn. řádu) a §§ 14 a 53 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n., t. 2424.

309, 14. XII. 1933; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 113-118.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 65-68.ISP (příhlásit)