Julius Husnaj

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUSNAJ Julius

XXII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby město Užhorod zařazeno bylo do skupiny míst A činovného, t. 1343.

140, 10. VII. 1931; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obcím v údolí řeky Tisy, Teresvy, Terebly a Riky, t. 1497.

155, 14. XII. 1931; 7.

na provedení opravných prací povodní zničených silnic v údolí řeky Tisy, t. 1498.

155, 14. XII. 1931; 7.

na bezplatný příděl palivového dříví nezaměstnaným lesním a zemědělským dělníkům ze zásob státních lesů na Podkarpatské Rusi, t. 1549.

163, 21. I. 1932; 9.

na zaopatření školních dítek na Podkarpatské Rusi učebnicemi a potřebnými jinými školními pomůckami, t. 1662.

171, 17. III. 1932; 87.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

148, 26. XI. 1931; 69.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví hrozivé situaci na Podkarpatské Rusi.

172, 18. III. 1932; 20.

Interpelace:

o výplatách vkladů u budapešťské poštovní spořitelny,

t. 320/XXI. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 491/XVI. 62, 13. VI. 1930; 5.

o obsazování uprázdněných učitelských míst na státních obecných a měšťanských školách na Podkarpatské Rusi,

t. 488/V. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 772/I. 86, 26. XI. 1930; 135.

o neoprávněném snížení pravoplatně stanovených služebních požitků úředníků města Berehova,

t. 532/V. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 659/XVIII. 72, 21. X. 1930; 7.

o pomoci postiženým živelní pohromou dne 3. června t. r. na Podkarpatské Rusi,

t. 532/VI. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 772/II. 86, 26. XI. 1930; 135.

o stavbě železniční trati Terešva-Trebušany,

t. 675/XVI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/XVI. 97, 27. I. 1931; 12.

o přiznání slovenských výhod,

t. 801/VI. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1068/XII. 117, 24. IV. 1931; 30.

o patsvinách obce Nové Selo, okr. Berehovo,

t. 844/XVI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1319/XIX. 142, 14. X. 1931; 12.

o snížení úkolových mezd stálých i nestálých zaměstnanců, zaměstnaných na státních statcích a lesích,

t. 1210/I. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1393/IV. 142, 14. X. 1931; 12.

o pronajmutí voroplavby rumunskému podnikateli v obvodu ředitelství Státních lesů a statků v Rachově,

t. 1507/V. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1612/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

o nedodržování osmihodinné doby pracovní na Podkarpatské Rusi,

t. 1642/I. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1979/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o násilném zalesňování pastvin firmou "Latorica" v obci Skotarské, okr. Svaljava,

t. 1878/XIII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2012/II. 211, 3. XI. 1932; 4.

o podemletí břehů řekou Tisou v obci Trebušanech, okr. Rachovo,

t. 1878/XIV. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1979/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

o nedodržování osmihodinové doby pracovní ve státních lesích na Podkarpatské Rusi,

t. 1878/XV. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2130/I. 239, 31. I. 1933; 5.

o prodeji bezcelné osivové pšenice obchodní jednotou hospodářských družstev na Podkarpatské Rusi,

t. 1878/XVI. 302, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2031/XIV. 219, 24. XI. 1932; 5.

o propuštění výhybkáře Andřeje Polláka z Užhorodu, nyní v Nevickém, ze služeb čsl. stát. drah,

t. 1977/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2294/V. 286, 23. VI. 1933; 3.

o úpravě služebního a platového poměru zemských cestářů a cestmistrů na Podkarpatské Rusi,

t. 2253/I. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2335/XXVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o rychlé pomoci pracujícímu lidu na Podkarpatské Rusi,

t. 2257/I. 275, 30. V. 1933; 3.

ve věci vyhoštění rumunského státního občana Mikuláše Rátze, t. č. v Bodolově, okr. Berehovo, na Podkarpat. Rusi,

t. 2334/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XVII. 313, 17. I. 1934; 7.

o nepořádku na státním reálném gymnasiu v Mukačevě,

t. 2343/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/V. 315, 15. II. 1934; 6.

o vymáhání léčebného rodinných příslušníků, členů nemocenských pojišťoven,

t. 2470/II. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2560/VIII. 327, 15. V. 1934; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 2, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1163; zprav. L. Marek; vydán:

130, 23. VI. 1931; 26.

kraj. s. v Berehově (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1760; zprav. dr Daněk; vydán:

198, 23. VI. 1932; 15-16.ISP (příhlásit)