Karoly Hokky

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOKKY Karoly

XXII. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o úpravě státního občanství, t. 1302.

137, 4. VII. 1931; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 13.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

38, 21. III. 1930; 27.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku, (t. 328).

41, 10. IV. 1930; 12.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 14.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 66.

k zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966).

106, 19. II. 1931; 33.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); ml ví též o poměrech maďarské menšiny v ČSR.

113, 20. III. 1931; 27.

o dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 26. května 1925, a dodatkovém protokolu k této dohodě, podepsaném v Antverpách dne 25. června 1930 (t. 1047); mluví o nezaměstnanosti a nouzi obyvatelstva Podkarpatské Rusi.

116, 23. IV. 1931; 21.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o katastrofální situaci obyvatelů Podkarpatské Rusi.

172, 18. III. 1932; 30.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

179, 28. IV. 1932; 32.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001).

210, 25. X. 1932; 16.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví též o úpravě zemských hranic u Ťačova.

270, 11. V. 1933; 25.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 9.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 41.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 26.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 65.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 12.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2934).

371, 9. IV. 1935; 14.

Interpelace:

naléhavá, o naléhavé úpravě státního účetnictví a kontroly novým moderním zákonem,

t. 1560. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1654. 171, 17. III. 1932; 87.

o dávce z majetku předepsané z válečných půjček nevyměněných,

t. 41/XVII. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 420/VII. 48, 15. V. 1930; 68.

o poškození obyvatelů Hustu a okolí rumunským režimem,

t. 41/XVIII. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 1450/I. 145, 24. XI. 1931; 14.

o opětném zřízení maďarských škol v obcích Karačiny, Nové Selo a Matějovo,

t. 41/XIX. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 491/XIII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o nemožných poměrech válečných invalidů v Podkarpatské Rusi,

t. 174/I. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 477/VIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o výšce, resp. stanovení výšky základního platu, který mají zajistiti svým učitelům vydržovatelé církevních škol v Podkarpatské Rusi,

t. 174/II. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 437/IV. 54, 27. V. 1930; 77.

ve věci najatých státních dělníků v Buštině a Rahově,

t. 174/III. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 491/XI. 62, 13. VI. 1930; 5.

o uvolnění urbariálního lesa obcí Černý Ardov a Tekovo,

t. 209/XXII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/X. 67, 16. IX. 1930; 11.

ve věci zrušení samosprávy obce Berehy a spravování jejího majetku vládním komisařem,

t. 386/VI. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 653/XIX. 71, 2. X. 1930; 6.

z jaké příčiny je nemovitost lesního komposesorátu obce Vyškova spravována ž dlouhou dobu vládním komisařem,

t. 386/VII. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 743/I. 79, 17. XI. 1930; 6.

z jaké příčiny je nemovitost lesního komposesorátu obce Tiačeva spravována už dlouhou dobu vládním komisařem,

t. 386/VIII. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 699/XII. 76, 4. XI. 1930; 5.

ve věci rychlého vybudování nádražní budovy v Kraľovom n. Tisou,

t. 440/XII. 57, 3. VI. 1930; 5.

odpov. t. 653/I. 71, 2. X. 1930; 5.

ve věci maďarské školy a zrušení maďarské dětské opatrovny v Solotvině,

t. 532/XIV. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 1037/XXII. 116, 23. IV. 1931; 11.

o odnětí požitků činným a pensionovaným železničním zaměstnancům v Podkarpatské Rusi proto, že jim nebylo přiznáno státní občanství,

t. 769/II. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1209/VI. 126, 11. VI. 1931; 4.

o případech udavších se v rusínské obecné škole v Mukačevě,

t. 769/III. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1037/XXI. 116, 23. IV. 1931; 11.

o tom, že název "Rusínsko" je protistátní,

t. 769/IV. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 968/IX. 111, 17. III. 1931; 7.

o žalobě Jos. Bökényiho na nemocenské pojištění,

t. 890/V. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1068/I. 117, 24. IV. 1931; 30.

o vyměřování poplatků ve sporných věcích civilních u finančního ředitelství v Berehově,

t. 938/II. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/XIII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o jednotné zkoušce advokátní a soudcovské v jazyku maďarském,

t. 938/III. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1406/XVI. 142, 14. X. 1931; 15.

o bezzákonném jednání nemoc. pokladny, že jmenovaný úřad podá vysvětlení jen na podání kolkované,

t. 938/IV. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/XII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o neupravenosti katastrálních držebních map v Podkarpatské Rusi,

t. 938/V. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/XIV. 133, 1. VII. 1931; 5.

o zvěstích roztrušovaných o ratifikaci mezinárodní dohody o výplatě vkladů u býv. uherské poštovní spořitelny se strany Polska,

t. 938/VII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1452/XV. 155, 14. XII. 1931; 5.

o domnělém (či zamýšleném) zrušení sedrie v Berehově,

t. 973/V. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/VIII. 126, 11. VI. 1931; 4.

o učitelském ústavu s vyučovacím jazykem maďarským v Podkarpatské Rusi,

t. 973/VI. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1645/XVIII. 173, 30. III. 1932; 6.

o strojích na drtění kamene, odvezených Rumuny ze státního kamenolomu Feketehegy při Vel. Sevluši,

t. 1035/III. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1395/IX. 142, 14. X. 1931; 14.

o zřízení místa rumunského tlumočníka u okr. soudu v Ťačevě a u sedrie v Chustě pro rumunské obyvatelstvo v Československu,

t. 1035/IV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1452/XVIII. 155, 14. XII. 1931; 5.

o vrchním soudu, který má býti zřízen v Užhorodě,

t. 1035/V. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1395/X. 142, 14. X. 1931; 14.

o křivdivém postupu rozhodčího soudu, působícího při okr. dělnické nemocenské pokladně v Užhorodě že odpírá pojednávat o odvoláních, podaných v jazyku maďarském,

t. 1035/VI. 116, 23. IV. 1931; 8.

o některých nesrovnalostech v zrovnoprávnění pensistů, patřících do resortu min. škol. a nár. osvěty,

t. 1064/IV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1406/XVII. 142, 14. X. 1931; 15.

o pojetí obce Velké Sevluše do rumunského pohraničního pásma,

t. 1108/VIII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1412/XIX. 144, 16. X. 1931; 5.

křivdivém jednání v obcích Podkarpatské Rusi, že daň ze zábavy vybírá se z přednášek, které mají zřejmě účel vzdělávací, kulturní,

t. 1108/IX. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1395/VIII. 142, 14. X. 1931; 14.

o křivdivém jednání administrativních úřadů a činitelů, že obce a města v Podkarpatské Rusi donucují ke hrazení věcných nákladů státních lidových škol,

t. 1108/X. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1487/XV. 160, 17. XII. 1931; 4.

o tom, jak postupuje při vyplácení podpor bratislavský pensijní a invalidní podpůrný spolek dělníků v Československé republice,

t. 1108/XI. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1487/XVI. 160, 17. XII. 1931; 4.

o vydávání benzinu za výhodnou cenu majitelům mlátiček na dobu mlatby,

t. 1210/VIII. 128. 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1452/VII. 155, 14. XII. 1931; 5.

o dopoledním vyučování maďarských žáků občanské školy v Mukačevě,

t. 1240/XV. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1669/IX. 174, 7. IV. 1932; 5.

o přenesení pozemkových knih V. Bočkova ze sousedního Rumunska,

t. 1240/XVI. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1393/XVIII. 142, 14. X. 1931; 13.

ve věci opravy kostela řím. kat. náboženské obce v Dubové

t. 1240/XVII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1572/XI. 167, 4. II. 1932; 47.

o zajištění potřeby pastvin pro dobytek dělníků ve státních solných dolech v Slatinských Dolech,

t. 1268/X. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1412/XVIII. 144, 16. X. 1931; 5.

o 10procentním podílu na zisku státních dělníků v Slatinských Dolech,

t. 1268/XI. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1452/VI. 155, 14. XII. 1931; 5.

o hromadném propouštění dělníků solných dolů v Slatinských Dolech,

t. 1268/XII. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1406/XVIII. 142, 14. X. 1931; 15.

o vyhoštění Juraje Lestyána, bydlícího v Nižním Remete,

t. 1305/VII. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1412/XIV. 144, 16. X. 1931; 5.

o nesnázích vzniklých odevzdáním silnice Ďakovo-Halmei v Rumunsku, ochromujících hospodářský život 11 obcí v Československu,

t. 1305/VIII. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1612/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o srážení pensijních příspěvků z platu učitelů a učitelek církevních řádů v Podkarpatské Rusi, resp. o odpírání jich pensí,

t. 1483/XV. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 2469/X. 315, 15. II. 1934; 6.

o vážných zneužitích, ku kterým došlo při volném odprodeji a rozparcelování 1000 kat. jitrového lesního statku Mayláthovského v Perbeníku, povoleném stát. pozemkovým úřadem,

t. 1483/XVI. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1669/XIV. 174, 7. IV. 1932; 5.

o bezzákonných násilnostech páchaných Michalem Kuchaříkem, školním dozorcem v Čopě, a o rychlém přeložení Štefana Jákoba, učitele v Klečenově,

t. 1483/XVII. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 2734/XXVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci těch opatření některých přehorlivých notářů, kterými snaží se církevní školy přetvořit v obecné resp. státní,

t. 1562/VI. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/XVII. 188, 24. V. 1932; 3.

o přebarvení maďarských nápisů v kostele v Rahově,

t. 1562/VII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1990/XI. 210, 25. X. 1932; 3.

ve věci státního občanství,

t. 1579/III. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1700/IX. 179, 28. IV. 1932; 4.

aby trať mezi Výlokem a Královým nad Tisou opatřena byla kolejnicemi, způsobilými pro rychlovlaky,

t. 1628/V. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1879/XI. 199, 30. VI. 1932; 56.

o výplatě vkladů poštovní spořitelny,

t. 1628/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1922/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

o daňových přirážkách nevyplacených obcím berními úřady,

t. 1628/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1957/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o dávce z majetku, počítané z vkladů býv. poštovní spořitelny a o úrocích z ní,

t. 1628/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1879/III. 199, 30. VI. 1932; 56.

o nebezpečí povodně, hrozící obci Tekovu,

t. 1672/XV. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

o provádění kolonisačního zákona z roku 1925,

t. 1672/XVI. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/XXIV. 205, 21. VII. 1932; 5.

o nebezpečí povodně, hrozícím železničnímu mostu a traťovému náspu nad Tekovem,

t. 1672/VII. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o rentách válečných invalidů, vdov, sirotků a předků a o souvisícím s tím státním občanstvím československým,

t. 1724/X. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1813/XIX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o vojenské invaliditě Jozefa Balogha v Tekově,

t. 1724/XI. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2330/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o maďarských odbočkách měšťanských obchodních a průmyslových škol ve Velké Sevluši,

t. 1724/XII. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XXIV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o vydláždění cesty vedoucí ke dráze v Sevluši,

t. 1878/III. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1990/XII. 210, 25. X. 1932; 3.

o sabotování rozhodnutí nejvyššího správního soudu,

t. 1878/IV. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2012/XXV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o vrácení dlažebného z cesty vedoucí k železnici v Sevluši obci jmenované zemským úřadem v Podkarpatské Rusi,

t. 1878/V. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2560/VII. 327, 15. V. 1934; 5.

o vrácení Drughetem založeného katolického gymnasia maďarského charakteru v Užhorodě,

t. 1956/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/VIII. 230, 16. XII. 1932; 2.

o zrušení obecního zastupitelského sboru v Paušině a jmenování vládního komisaře,

t. 1956/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/V. 239, 31. I. 1933; 5.

o odpovědi dané na interpelaci ve věci naléhavé a radikální úpravy státního občanství,

t. 1980/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

o výšce základního platu, který vydržovatelé církevních škol v Podkarpatoruské zemi mají zabezpečit učitelským silám těchto škol,

t. 1989/XIV. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2171/II. 254, 14. III. 1933; 5.

o vystěhování internátu, umístěného v státním reálném gymnasiu v Berehově,

t. 2011/XV. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2188/IX. 259, 23. III. 1933; 3.

o neupravenosti katastrálních držebních map v Podkarpatské Rusi,

t. 2142/XVI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XXII. 293, 17. X. 1933; 9.

o vyhoštění resp. o pensi železničáře Alexandra Ambrusa, který složil slib věrnosti,

t. 2209/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2335/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o zákaz činnosti tělocvičného spolku v Királyháze,

t. 2211/VII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2294/X. 286, 23. VI. 1933; 3.

o vybudování železniční trati Užhorod Mukačevo-Chust,

t. 2249/VI. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o vybudování státní silnice Velká Sevluš-Chust,

t. 2249/VII. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XXIV. 293, 17. X. 1933; 9.

o praksi okresních soudů jakožto pozemkových úřadů v Berehově, Mukačevě, Vel. Sevluši a Užhorodě, že pozemkové zápisy provádějí se jen ve státním jazyku,

t. 2276/VI. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o vybudování domů lidí ve Výloku poškozených povodní, kteří nemají státního občanství,

t. 2349/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XV. 315, 15. II. 1934; 6.

o kauci na zajištění pracovní mzdy nádeníků a povozníků zaměstnaných na stavbách státních a samosprávných sborů v Podkarpatské Rusi,

t. 2508/X. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2713/I. 343, 25. X. 1934; 21.

o stále zvětšujícím se počtu českých škol, zřizovaných v okrese Berehovo,

t. 2508/XI. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2643/III. 334, 19. VI. 1934; 5.

o zařazování věcných nákladů škol do rozpočtu obce,

t. 2517/III. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/VII. 337, 27. VI. 1934; 3.

o ponechání finančního ředitelství a krajského soudu v Berehově,

t. 2517/IV. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2602/X. 331, 12. VI. 1934; 4.

o vydláždění spojovací cesty k nádraží ve Velké Sevluši,

t. 2523/IV. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2734/XXVI. 343, 25. X. 1943; 22.

o výplatě vkladů býv. uherské poštovní spořitelny,

t. 2523/VI. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2713/IX. 343, 25. X. 1934; 21.

o užívání rumunského jazyka a rumunského tlumočníka u okresního soudu v Ťačevě,

t. 2523/VII. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2602/I. 331, 12. VI. 1934; 4.

o užívání maďarského jazyka u okresního úřadu v Ťačevě,

t. 2523/VIII. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2713/X. 343, 25. X. 1934; 21.

o rozšíření zákona čís. 189/1919 na Slovensko a Podkarpatskou Rus a o vydání prováděcího nařízení,

t. 2523/IX. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2670/IX. 337, 27. VI. 1934; 3.

o clech předepsaných ze dřeva dováženého obyvatelstvem v Ťačevě ze svých lesů v pohraničním pásmě československo-rumunském,

t. 2523/XII. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2713/XII. 343, 25. X. 1934; 21.

o úpravě příspěvků církevních škol na učitelské platy a o úpravě platových, služebních a pensijních věcí církevních učitelů na Podkarpatské Rusi,

t. 2523/XIII. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2670/VIII. 337, 27. VI. 1934; 3.

o snížení cen elektrického proudu v zemi Podkarpatoruské,

t. 2548/XII. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/XXVII. 343, 25. X. 1934; 22.

o maďarské škole obcí Karačfalva, Matyfalva, Batar a Farkašfalva,

t. 2548/XIV. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/XXVII. 343, 25. X. 1934; 22.

o povolení, aby na obchodní akademii v Mukačevě mohly býti skládány diferenciální zkoušky z předmětů gymnasiálních,

t. 2576/II. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2713/XIII. 343, 25. X. 1934; 21.

o pronájmu okresního úřadu v Sevluši,

t. 2576/IV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XXV. 343, 25. X. 1934; 22.

o osobě a působení vládního komisaře jmenovaného okresním náčelníkem v Ťačevě,

t. 2576/XXIV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XII. 343, 25. X. 1934; 22.

aby Sigmundovi Nagy-Idaymu v Sevluši, bankovnímu pokladníkovi, nahražena byla škoda 8.100 Kč - - - - -,

t. 2712/IX. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2773/I. 357, 18. XII. 1934; 6.

o nesprávném vyměřování a vymáhání daně pozemkové,

t. 2748/X. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/XXIV. 360, 5. III. 1935; 9.

o rychlém vybudování nemocnic v Sevluši a Berehově,

t. 2748/XI. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XIV. 360, 5. III. 1935; 9.

o tom, že finanční stráž na maďarských hranicích v Podkarpatské Rusi stále častěji používá zbraní se smrtelným následkem,

t. 2748/XII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

o neklíčivém osivu, rozděleném v okresu sevlušském,

t. 2752/II. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/XV. 362, 12. III. 1935; 5.

ve věci memoranda podaného obyvatelstvem okresu sevlušského v měsíci říjnu 1928 pro připojení obcí Výloku, Tisakeresturu a Šalanky k jinému okresu,

t. 2752/III. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2827/XXII. 360, 5. III. 1935; 9.

o nesprávném jednání berních úřadů na Podkarpatské Rusi při vymáhání daní,

t. 2752/IV. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2819/XXV. 360, 5. III. 1935; 9.

o nesprávném vymáhání daní úřady na Podkarpatské Rusi,

t. 2790/IV. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2827/XXIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o zavedení povinného vyučování jazyka německého na místě jazyka francouzského ve středních školách maďarských,

t. 2790/V. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2832/VII. 362, 12. III. 1935; 5.

o zadržování obecních přirážek obce Sevluš, čímž se zabraňuje provádění potřebných investicí,

t. 2846/X. 364, 21. III. 1935; 6.

o zprávě rumunského listu Curentul, dle které rusínské obyvatelstvo v Marmaroši chce se připojit k Rumunsku,

t. 2846/XI. 364, 21. III. 1935; 6.

ve věci pensí bývalých lesníků velkostatku Schönbornského,

t. 2846/XII. 364, 21. III. 1935; 6.

o odnímání rent příslušníkům vojáků padlých ve válce,

t. 2846/XIII. 364, 21. III. 1935; 6.

o odnímání válečných podpor válečným vdovám pro státní občanství,

t. 2846/XIV. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 515; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 3-4.

okr. s. v Užhorodě (přečin utrhání na cti (podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 588; zprav. dr Markovič; vydán:

85, 25. XI. 1930; 90.

okr. s. v Užhorodě (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 589; zprav. dr Markovič; vydán:

85, 25. XI. 1930; 90.ISP (příhlásit)