JUDr. František Hodáč

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODÁČ František, dr.

IV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.-práv. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 134 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha Ch) o konečné úpravě československé měny)

9, 16. I. 1930; 10, doslov 30.

rozp. výb. zpr. t. 1123 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

120, 19. V. 1931; 10, doslov 23.

rozp. výb. zpr. t. 1807 (zákon o nové soustavě drobných peněz)

191, 2. VI. 1932; 3.

doslov 192, 3. VI. 1932; 20, vyjádření o resol. 22.

rozp. výb. zpr. t. 2191 (zákon o půjčce práce)

257, 16. III. 1933; 5,

doslov 62, vyjádření o resol. 66.

rozp. výb. zpr. t. 2269 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce)

273, 23. V. 1933; 5, doslov 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 33.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 27.

o bankovním zákonu (t. 1647).

172, 18. III. 1932; 59.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o Sokolstvu.

200, 1. VII. 1932; 40.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 8.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny. jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 38.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 32.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 10.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786); odpovídá dr Stránskému, který kritisoval společný politický postup národně-demokratické strany s dvěma jinými stranami v národním sjednocení.

356, 13. XII. 1934; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o rozpočtu na r. 1935 (t. 2760), v níž polemisuje s výroky posl. dr Rosche o rozporech mezi nacionálním politickým postupem dr Hodáče a braním odměny od německých průmyslníků, organisovaných ve Svazu čsl. průmyslníků.

352, 1. XII. 1934; 15.

v níž odpovídá na vývody věcné poznámky dr Rosche o neslučitelnosti postavení dr Hodáče jako politika a jako funkcionáře Svazu čsl. průmyslníků.

352, 1. XII. 1934; 34.

Interpelace:

o poměrech na vysokých školách,

t. 27/XII. 9, 16. I. 1930; 6.ISP (příhlásit)