Msgre. Andrej Hlinka

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Návrhy iniciativní:

na přezkoumání činnosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, t. 197.

16, 17. II. 1930; 7.

na uznání zásluh Milana Rostislava Štefánika, t. 212.

20, 20. II. 1930; 89.

na odsouzení bolševického vandalismu, páchaného proti náboženství a svobodě svědomí v bratrské zemi Ruské, t. 323.

38, 4. IV. 1930; 28.

na poskytnutí rychlé podpory pohořelým v obci Šťávník, t. 424.

48, 15. V. 1930; 5.

aby byl vydán ústavní zákon na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n., obsahujícího ústavní listinu Československé republiky za účelem decentralisace státní správy, resp. uvedení samosprávy Slovenska, t. 425.

48, 15. V. 1930; 5.

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodaření svazků územní samosprávy, t. 504.

60, 11. VI. 1930; 4.

na vydání zákona o podpoře slovenského průmyslu, t. 920.

101, 5. II. 1931; 74.

na vydání zákona o úpravě správy školství na Slovensku, t. 999.

111, 17. III. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci mimořádnou živelní katastrofou postiženému vinařství okresu bratislavského a modranského, jmenovitě vinařství města Svatého Jura, t. 1293.

133, 1. VII. 1931; 6.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 1897.

199, 30. VI. 1932; 56.

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. III. 1931, č. 50 Sb. z., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil, t. 1914.

202, 12. VII. 1932; 5.

na výměnu rolnických dluhů, t. 2159.

247, 10. II. 1933; 50.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 53.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o atentátu na tiskárnu "Slováka" v Ružomberku v r. 1920.

213, 4. XI. 1932; 17.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování státu traťmistrem Adolfem Jankem v Obyšovcích a o nesprávném vyšetřování některými úředníky ředitelství stát. železnic v Košicích s tím v souvislosti,

t. 147. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 273. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, o sčítání lidu v r. 1930,

t. 173. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 255. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, ve věci Komenského university v Bratislavě,

t. 427. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 552. 67, 16. IX. 1930; 16.

dodatek k t. 552. 163, 21. I. 1932; 8.

naléhavá, ve věci podplukovníka dr Dvořáka,

t. 526. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 560. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, o výroku ministra věcí zahraničních v otázce církevního majetku,

t. 527. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 616. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, ve věci stranických událostí na Krajinském úřadě v Bratislavě,

t. 654. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 677. 74, 23. X. 1930; 31.

naléhavá, o projevu T. G. Masaryka, presidenta republiky Československé,

t. 680. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 710. 74, 23. X. 1930; 32.

naléhavá, o poskytnutí 50% slevy jízdného účastníkům říšského sjezdu strany živnostenské,

t. 712. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 779. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, ve věci slovenské university Komenského v Bratislavě na Slovensku,

t. 1596. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1750. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, ve věci slovenské university Komenského v Bratislavě,

t. 1791. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1947. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, pro zřízení vysoké školy technické na Slovensku,

t. 1821. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1986. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, v otázce úpravy hranic republiky Československé a Maďarska,

t. 2013. 234, 21. XII. 1932; 72.

odpov. t. 2119. 235, 22. XII. 1932; 3.

naléhavá, ve věci mylného výkladu § 4 jazykového zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z.,

t. 2243. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2422/II. 313, 17. I. 1934; 7.

o poškozování železničního eráru manipulacemi prováděnými přednostou topírny státních drah v Čopu, inž. Ježkem a jeho pomocníky,

t. 561/XI. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 892/VII. 97, 27. I. 1931; 12.

ve věci autodrožkářství poštmistra Bedřicha Bureše v Popradě na Slovensku,

t. 675/VIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/XIII. 97, 27. I. 1931; 12.

ve věci nepřístojností politické administrativy okresního úřadu v Spišské Sobotě (Poprad) o přehmatech okresního náčelníka Michala Haviara a jemu podřízených některých úředníků tohoto úřadu,

t. 675/IX. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 918/X. 106, 19. II. 1931; 5.

o urážce katolické církve, kteréž se dopustil universitní profesor dr Richard Horna,

t. 1130/I. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1754/XIII. 188, 24. V. 1932; 3.

o zastavení výroby ve filiálce Slovenské papírny v Demčinách,

t. 1422/XIV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1645/VII. 173, 30. III. 1932; 6.

o činech četníků na Slovensku, dále o konfiskační praksi bratislavského státního zastupitelství,

t. 2069/I. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2335/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o zaměstnávání slovenských pracovních sil ve státní restauraci na Sliači,

t. 2276/V. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci zproštění úředního tajemství notáře Schleifera,

t. 2295/II. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

pro konfiskaci "Slováka",

t. 2319/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2347/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

pro konfiskaci "Slováka" ze dne 16. května 1933,

t. 2319/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

pro slovenský rozhlas,

t. 2517/V. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2521/XIX. 323, 24. IV. 1934; 8.

ve věci úřední statistiky o sčítání lidu z r. 1930,

t. 2576/XVII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

pro mylné vysvětlování jazykového zákona vzhledem na odpověď ze dne 12. prosince 1933 (t. 2422/II),

t. 2601/I. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci policejního ředitelství v Bratislavě a Vincenta Mihalusa,

t. 2645/II. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/II. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci konfiskování denníka "Slovák" č. 105 ze dne 9. května 1934,

t. 2712/VII. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2734/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci přehmatů bratislavské censury,

t. 2757/II. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2827/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk; nevydán

59, 6. VI. 1930; 46.

sedrie v Bratislavě (trojnásobný přečin pomluvy, resp. urážky na cti)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 379; zprav. dr Daněk; vydán:

89, 29. XI. 1930; 52.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. č. 1. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 370; zprav. dr Daněk; vydán:

82, 20. XI. 1930; 83.

kraj. s. v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

36, 2. IV. 1930; 8.

žádost odvolána

120, 19. V. 1931; 33.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

44, 25. IV. 1930; 4.

zpr. t. 597; zprav. dr Markovič; nevydán

91, 5. XII. 1930; 58-9.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

67, 16. IX. 1930; 18.

žádost odvolána

246, 7. II. 1933; 120.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, čl. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

78, 5. XI. 1930; 4.

zpr. t. 1744; zprav. V. Košek; vydán:

198, 23. VI. 1932; 15.

kraj. s. v Ružomberku (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2943; zprav. Jan Tůma; nevydán

371, 9. IV. 1935; 33-34.ISP (příhlásit)