Wilhelm Häusler

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÄUSLER Wilhelm

XII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran.-inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. a techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 27.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 3.

Interpelace:

o jednání státní policie v Šumperku,

t. 295/VII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 555/IV. 67, 16. IX. 1930; 12.

že četník zastřelil Josefa Melchera,

t. 1930/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.ISP (příhlásit)