Jakub Haupt

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAUPT Jakub

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929;

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr). - rozp. a zeměd.

Návrh iniciativní:

aby poskytnuta byla podpora z veřejných prostředků pohořelým v obci Břestě, okres Kroměříž, t. 544.

64, 17. VI. 1930; 29.ISP (příhlásit)