JUDr. Fritz Hassold

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HASSOLD Fritz, dr.

VIII. voleb. kraj

DN, hosp. DV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - živn.-obch.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se hospitantem nově utvořeného klubu "Klub deutsch-völkischer Abgeordneten".

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 2 Sb. z., z r. 1920, t. 1211.

126, 11. VI. 1931; 5.

aby byly vydány Goethovy známky a Goethovy poštovní dopisnice, t. 1870.

194, 17. VI. 1932; 6.

na zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., t. 1881.

197, 22. VI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 77.

o zákonu o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (t. 389); mluví o dražbě domu "Buen Retiro" v Mariánských Lázních.

46, 8. V. 1930; 13.

o zákonu o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 407); mluví o umístění německé vysoké školy technické v Praze.

52, 22. V. 1930; 6.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o národnostních poměrech v RČS (sokolský slet v Chebu)

66, 24. VI. 1930; 17.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

103, 10. II. 1931; 4.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví též o zatčení posl. Babela, o způsobu psaní "Prager Presse" a o pozemkové reformě.

115, 27. III. 1931; 37.

o zákonu o státním vězení (t. 1138)

128, 18. VI. 1931; 17.

státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 96.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě Francií (t. 1581 a 1592); mluví o pronásledování občanů německé národnosti v RČS.

173, 30. III. 1932; 25.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o politických procesech proti občanům německé národnosti v RČS.

191, 2. VI. 1932; 17.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o politických procesech Němců v Brně a Plzni.

214, 8. XI. 1932; 10.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 21.

o vlastní imunitní věci (t. 1517)

258, 21. III. 1933; 17.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 27.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 13.

o vlastní imunitní věci (t. 2216); disciplinární stíhání advokátní komory v Praze.

287, 27. VI. 1933; 36.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (t. 2779); mluví o zákonech o odkladu exekuce, prohlášení za nouzové území, o přeměně dluhů a vyvážení z dluhů u zemědělců.

362, 12. III. 1935; 10.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), v níž reaguje na vývody J. V. Najmana o německých lázeňských místech v Čechách.

88, 28. XI. 1930; 107.

Interpelace:

naléhavá, o námitkách proti jihlavským obecním volbám,

t. 307. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 416. 49, 16 V. 1930; 40.

naléhavá, o zaměstnáván místních dělníků při státních a investičních stavbách,

t. 976. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1074. 117, 24. IV. 1931; 30.

naléhavá, o stavbě dráhy otavským údolím ze Sušice do Kašperských Hor s připojením přes Stachy do Vimperka,

t. 1079. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1179. 123, 21. V. 1931; 35.

naléhavá, o domu "Buen Retiro" v Marianských Lázních,

t. 1204. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1399. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o dopravování lázeňských hostů v dobytčích vozech,

t. 1280. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1404. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o stavbě nového státního hotelu v Mariánských Lázních,

t. 1449. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1602. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o důchodkové pokutě pro podloudně dodávaný líh,

t. 1526. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1643. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o udílení subvencí obcím a elektrisačním družstvům,

t. 1635. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1755. 187, 20. V. 1932; 4.

naléhavá, o zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z.,

t. 1887. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1974. 210, 25. X. 1932; 3.

o chytání školních dětí v Pošumaví pro českou školu,

t. 295/IV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 699/VIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o neustálém lapání duší školních dětí na Šumavě,

t. 557/VIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 1629/XXI. 170, 16. III. 1932; 8.

že stát zakoupil v Mariánských Lázních lázeňský dům "Buen Retiro",

t. 557/XV. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 1037/I. 116, 23. IV. 1931; 10.

o nedostatečných místnostech německé vysoké školy technické, zvláště chemického oddělení v Praze,

t. 561/VII. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 743/XVI. 79, 17. XI. 1930; 6.

o umístění některých oddělení německé vysoké školy technické v Praze,

t. 747/XV. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1612/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o přídělech ze zemských vyrovnávacích fondů,

t. 851/VIII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1319/I. 142, 14. X. 1931; 11.

o odpovědích na interpelace,

t. 893/VII. 103, 10. II. 1931; 3.

o čistě českém nápisu na poštovním úřadě v Železné Rudě,

t. 1017/I. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1319/IX. 142, 14. X. 1931; 11.

o vyplácení remunerací,

t. 1017/V. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1412/XVI. 144, 16. X. 1931; 5.

o občanské škole, která má býti zřízena v Bělé nad Radbuzou v západních Čechách,

t. 1017/XVI. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1437/IX. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zabavení časopisu pro mládež "Jungtum",

t. 1007/XII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1158/XIV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o peněžní sbírce plzeňského ředitelství stát. drah.

t. 1060/IV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1406/XV. 142, 14. X. 1931; 15.

o nezákonitém jednání obecního notáře v Krompaších (na Slovensku),

t. 1064/VI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XI. 133, 1. VII. 1931; 5.

o divné propagaci cizineckého ruchu čsl. poštovní správou,

t. 1082/VII. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1382/XX. 142, 14. X. 1931; 12.

o zvláštním jednání prachatického okr. hejtmana k prachatickému městskému zastupitelstvu stran stavby nové budovy okr. úřadu,

t. 1097/III. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1395/XVIII. 142, 14. X. 1931; 14.

že se trafikantům nemorálně dávají tak zvaní "společníci",

t. 1097/VI. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1450/V. 145, 24. XI. 1931; 14.

o trýznění knihkupce Hanuše Rossy v Jihlavě,

t. 1210/IV. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1393/VIII. 142, 14. X. 1931; 13.

že poslední úřední soupis lidu nebyl úplně proveden,

t. 1547/X. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XX. 188, 24. V. 1932; 3.

o neudržitelných poměrech u poštovního úřadu v Cebivu u Bezdružic,

t. 1558/IX. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1645/XIV. 173, 30. III. 1932; 6.

o stavbě nové poštovní budovy v Kraslicích v Rudohoří,

t. 1558/XII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1629/XXII. 170, 16. III. 1932; 8.

o nezákonitém postupu notářského adjunkta Mořice Kellera v Krompaších na Slovensku,

t. 1562/IV. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1669/VI. 174, 7. IV. 1932; 5.

o neobchodnickém postupu plzeňského ředitelství státních drah,

t. 1628/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2250/XII. 271, 18. V. 1933; 14.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung" v Mostu,

t. 1693/III. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1845/XV. 197, 22. VI. 1932; 4.

o neoprávněném obtěžování cestujících četníky nebo železničními úředníky,

t. 1753/XI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1979/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o postupu "Úředního listu Československé republiky" odporujícím ustanovením jazykového zákona,

t. 1907/XXIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2130/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o policejních přehmatech při schůzích v Jablonci nad Nisou,

t. 2170/XII. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2294/XIII. 286, 23. VI. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 944; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 28.

kraj. s. v Chebu (přečin urážky na cti spáchaný tiskem)

76, 4. XI. 1930; 6.

zpr. t. 946; zprav. F. Richter; nevydán

118, 7. V. 1931; 32-3.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

79, 17. XI. 1930; 7.

zpr. t. 945; zprav. F. Richter; nevydán

118, 7. V. 1931; 32.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem).

79, 17. XI. 1930; 7.

zpr. t. 943; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 27-8.

kraj. s. v Mostě (přečin urážky na cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1148; zprav. F. Ježek; nevydán

129, 19. VI. 1931; 37.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1517; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky

258, 21. III. 1933; 17-21.

kraj. s. v Chebu (zločin veřejného násilí podle § 87 tr. z., přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

zpr. t. 2418; zprav. dr Daněk; vydán:

370, 5. IV. 1935; 34.

disciplinární rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2216; zprav. dr Daněk; vydán:

287, 27. VI. 1933; 35-6.

Volán k pořádku:

153, 2. XII. 1931; 96.ISP (příhlásit)