Antonín Hampl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAMPL Antonín

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran. a Stál.

Návrh iniciativní:

na úpravu studentských nadací, t. 2810.

357, 18. XII. 1934; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 23.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

100, 3. II. 1931; 19.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 53.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 38.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 24.

Interpelace:

o zprostředkování práce a ohlašování volných míst,

t. 174/XX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 496/II. 66, 24. VI. 1930; 6.

o poměrech u firmy Akc. spol. Walter, továrna na automobily v Jinonicích a u firmy inž. Podhajský v Hostivaři,

t. 2011/VII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2256/I. 275, 30. V. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti tiskem podle §§ 1, 2, 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a § 1 a § 24 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z., ve znění § 13 vyhl. min. sprav. ze dne 7. července 1933, č. 145 Sb. z., ev. přestupek podle § 4 tisk. nov.)

343, 25. X. 1934; 22.

žádost odvolána

344, 26. X. 1934; 2.ISP (příhlásit)