PhDr. Antonín Hajn

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAJN Antonín, dr.

I.B voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - úst.-práv. a zahr.,

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 389 (zákon o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem)

46, 8. V. 1930; 9.

doslov 51, 20. V. 1930; 6.

zahr. výb. zpr. t. 2404 (obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, podepsaná dne 29. srpna 1933 a protokol o podpisu obchodní a plavební smlouvy mezi Československou republikou a Bulharským královstvím, podepsané dne 29. srpna 1933)

319, 22. II. 1934; 16, oprava chyb 47.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 62.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 45.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 79.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

150, 28. XI. 1931; 10.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 69.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 3.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví též o studentských demonstracích v Praze, spojených s vydáním insignií (provedení universit. zák. z r. 1920).

351, 30. XI. 1934; 223.

Interpelace:

ve věci zpravodajské služby Tiskového odboru presidia ministerské rady,

t. 2645/VI. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/III. 343, 25. X. 1934; 22.

o schválení "Slohové čítanky", sestavené dr Jiřím Hallerem,

t. 2752/VI. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/XII. 362, 12. III. 1935; 5.ISP (příhlásit)