JUDr. Marek Gažík

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAŽÍK Marek, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inic. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - ústav.-práv. - soc.-pol. - zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 21.

o prohlášení předsedy vlády F. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 25.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 19.

k zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 14.

k zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví též o událostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 44.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

338, 28. VI. 1934; 5.

Interpelace:

o státní ludové škole v obci Velké Rovné a o školním inspektoru E. Pavlákovi,

t. 1668/XII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1957/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)