Ernst Eckert

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ECKERT Ernst

VI. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o průkazu způsobilosti pro živnost zahradnickou, t. 1334.

139, 10. VII. 1931; 4.

na vydání zákona o úlevách při placení nedoplatků přímých daní jakož i daně obratové a přepychové, t. 1589.

167, 4. II. 1932; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1900. 200, 1. VII. 1932; 51.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

Návrh resoluční:

k t. 2873. 367, 29. III. 1933; 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 28.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. (t. 700)

74, 23. X. 1930; 3.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 38.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846)

96, 16. XII. 1930; 13.

o Úmluvě a Statutu mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 5.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 5.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886)

199, 30. VI. 1932; 19.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 69.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 14.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 3.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 17.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 34.

o zákonu o prodeji zboží za jednotné ceny (t. 2454)

311, 19. XII. 1933; 41.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 53.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873)

366, 28. III. 1935; 34.

Interpelace:

že přednosta stanice čsl. státních drah v Chebu odepřel vydati posluchačům německých vysokých škol v Praze snížené jízdenky,

t. 1445/XII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 2318/V. 293, 17. X. 1933; 9.

že na dívčí obecné škole v Mariánských Lázních nebyly povoleny pobočky,

t. 1547/XVI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/XVIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)

183, 10. V. 1932; 5.

zpr. t. 2647; zprav. Fr. Ježek; vydán

371, 9. IV. 1935; 26-27.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr. z.)

260, 27. III. 1933; 3.ISP (příhlásit)