František Dlouhý

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DLOUHÝ František

IX. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil po Františku Staňkovi, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 249, 16. II. 1933; 3.

Byl členem výb. im.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 2991 (im. J. Stejskala)

373, 12. IV. 935; 35.ISP (příhlásit)